Kursbeskrivning Musik

Huvudinstrument alla inriktningar
På lektionerna jobbar vi med grundläggande teknik, tonbildning och musikaliskt uttryck. Du får också grundläggande kunskaper i din genres specifika musikaliska språk. Vi arbetar med också med ergonomi och övningsteknik. Lektionerna är individuellt utformade med utgångspunkt från din nivå och dina mål.

Biinstrument alla inriktningar
Inga förkunskaper krävs. Lektionerna utformas i samråd med din lärare.

Musikaliskt hantverk alla inriktningar
Här jobbar vi med att förbättra gehöret samt lär oss den musikteori som är nödvändig för att fungera som musiker i en ensemble; grundläggande musiklära såväl som arrangering. Vi jobbar i grupper om 1-5 deltagare, gruppsammansättningen baseras på din poäng vid teori- och gehörsprovet under antagningsveckan.

Tillvalsämnen alla inriktningar

Ensembleledning
I ämnet ensembleledning lär vi oss om hur och på vilket sätt vi kommunicerar musik i en ensemblesituation både från ledarposition och som musiker.
Du får lära dig att leda en grupp från olika positioner: som instruktör, som spelande ledare och som dirigent.
Vi lär oss repetitionsteknik och att välja repertoar.
Ämnet innehåller följande tekniska moment:
Taktering i alla taktarter, start, stopp, gestik, insatser, fermater, periodisering, tempoförändringar och dynamik mm.

Kammarkör
Kammarkör syftar till att praktiskt öva och utveckla musikalisk medvetenhet, sammusicerande, förmågan att lyssna såväl som att uttrycka sig musikaliskt. Vi arbetar med en blandad repertoar för att bidra till en ökad förståelse av den klassiska musikens framförande, tekniker, historia, struktur och tradition. Repertoaren och repetitionerna planeras ur både pedagogiska-, sceniska-, ergonomiska- och musikaliska aspekter med sikte på ett flertal konsertframföranden under året. Detta för att undervisningen ska bli så verklighetsankuten som möjligt.

Laptop-ensemble
Vi arbetar med datorn som instrument och utforskar nya sätt att musicera tillsammans. Inga förkunskaper krävs, men nyfikenhet och ett öppet sinne för vad som räknas som musik är positivt.

Folkmusikensemble för jazz- och klassiska musiker
På lektionerna får du testa på att musicera inom folkmusikgenren. Du tränar upp ditt gehör och får samtidigt en inblick i den nordiska folkmusiken och hur man kan arrangera den.

Jazzimprovisation för klassiska- och folkmusikmusiker
Här får du lära dig att improvisera på olika typer av jazzlåtar. Vi lär oss känna igen harmonier utifrån låtarnas melodier och improviserar så småningom på gehör! Vi provar även lite olika sätt att förhålla oss till improviserandet exvis, rytmiskt, melodiskt och harmoniskt. Här jobbas det också mycket med melodispel och inhämtande av jazzfrasering generellt.

Det är en prova-på-kurs så intresse är viktigare än förkunskaper.

Jazzinriktning

Jazzensemble
Här spelar du musik utifrån olika teman som växlar mellan att vara lärarstyrda och deltagarstyrda. En av de deltagarstyrda perioderna avslutas med turnévecka. Gruppsammansättningen och ensemblelärarna växlar mellan de olika perioderna. Varje period avslutas med konsert. I jazzensemble får du även möta gästlärare och vår Artist in residence för läsåret.

Standards
Vi spelar Standardlåtar utifrån perspektivet att du skall hitta ditt sätt att lära in musiken utantill,vi jobbar med olika utgångspunkter för solospel,ensemblespel och melodispel. Centralt är att utifrån melodin i en låt kunna orientera sig harmoniskt! Vi jobbar också med olika samspelsövningar, olika sättningar och roller. En bonus brukar vara att din repertoarkännedom utökas.

Rytmensemble
Här spelar du låtar i udda taktarter,precis som i Standards lär vi oss dessa utantill och improviserar, målet är att solospelet mer ska kännas grundat i harmonier och melodi än taktart. Vi jobbar med samspelsövningar i olika former,melodi och solospel utifrån olika perspektiv. Målet är att ditt solospel ska kännas lika melodiskt starkt här som i en låt i exempelvis 4/4:a!

Storband
Här får du utveckla dina färdigheter i ensemblespel, både i sektion och i tutti. Vi jobbar med din förståelse för din roll i din sektion och i storbandet. Notation och utförande liksom tajming är viktiga moment. Du kommer att få spela musik från olika tidsepoker och arrangörer. Storbandet ger ett flertal konserter under läsåret. Som jazzsångare kommer du också att vara en del av storbandet.

Gemensam lektion
I ämnet jobbar vi med instrumentvisa grupperingar där teknik, frasering och samspel övas utifrån ett dialogorienterat arbetssätt. Du får även spela tillsammans med alla lärare på jazzinriktningen.

Jazzlyssning
Orientering inom jazzmusiken både i ett historiskt och nutida perspektiv. Här lyssnar vi inte bara utan pratar om musiken utifrån deltagarnas olika infallsvinklar.

Jazz

Klassisk inriktning

Orkesterspel
Orkesterverksamheten (kammarorkester, blåsorkester respektive stråkorkester) syftar till att praktiskt öva och utveckla musikalisk medvetenhet, sammusicerande, förmågan att lyssna såväl som att uttrycka sig musikaliskt. Vi strävar efter en blandad repertoar (utifrån den konstellation som finns att tillgå) för att man ska få möta den klassiska musikens praxis gällande framförande, tekniker, historia, struktur, funktion och tradition. Repertoaren och repetitionerna planeras med sikte på ett flertal konsertframträdanden under året. Vi gör även kontinuerligt samarbeten med andra orkestrar utanför skolan.

Kammarmusik
Kammarmusik är en central del i undervisningen där du möter olika lärare och instrumentkonstellationer. Vi utgår från att variera repertoar, sammansättning och storlek på ensemblerna mellan de olika perioderna i förhållande till de instrument som finns att tillgå. Under vårterminen består en av kammarmusikperioderna en turné, där respektive turnégrupp på egen hand planerar repertoar, bokar spelningar och repeterar tillsammans.

Klassisk lyssning
På lektionerna lyssnar vi på och samtalar om klassisk musik från olika epoker; vad är musik, hur låter olika sorters stilar och inriktningar och varför låter det just så?

Gemensam lektion klassisk inriktning
Gemensam lektion innebär undervisning i större eller mindre instrumentgrupper. Formen är ett långsiktigt led i att successivt få träna på att spela med och för andra. På våra gemensamma lektioner ingår moment där du aktivt tränar på att framträda, interagera, kommunicera, lyssna, ge och få feedback. Dels i mindre grupp (såsom träblås, stråk, sång osv), dels tillsammans med hela klassisk inriktningen (tutti) till interna konserter (för musiklinjens och skolans elever och personal) och slutligen externa konserter (för och med utomstående). Den pedagogiska tanken är öva på att ge och få konstruktiv feedback som bidrar till din utveckling såväl speltekniskt som framförandemässigt för att skapa en bra grund inför kommande konsertframträdanden. Vi har varje år en Artist in Residence som du utöver detta möter i masterclassform såväl solistiskt som kammarmusikaliskt.

Musik och samhälle
På lektionerna lyssnar vi på och pratar om klassisk musik från olika epoker; hur musiken låter och varför den låter som den gör.

Rytmik
Rytmiken syftar till att främja deltagarens utveckling vad gäller puls & rytm, kroppskännedom och rumsuppfattning. Detta för att medvetandegöra och förkroppsliga musikaliska element som även ligger till grund för frigörelse i och utveckling av det egna musicerandet.

Klassisk

Folkmusikinriktning

Arrangering
På lektionerna lär du dig improvisera inom folkmusikgengren och sedan praktiskt prova ditt arrangemang tillsammans med dina klasskamrater.

Folkmusiklyssning
På lektionerna lyssnar och analyserar vi folkmusik från olika tidsåldrar och platser. Ämnet innehåller även en del musikhistoria.

Repertoarspel
På lektionerna lär du dig låtar från olika delar av Norden.

Ensemble
På lektionerna arbetar du tillsammans med dina klasskamrater och lärare fram arrangemang på olika låttyper inom genren. Vi går igenom olika arbetssätt och tekniker för att få din ensemble att låta och fungera så bra som möjligt. I folkmusikensemble får du även möta gästlärare och årets Artist in residence. Mycket av det du gör på ensemblen utmynnar sedan i konserter på och utanför skolan.

Gemensam lektion
På lektionerna får du träna på att spela upp det du jobbar med för dina klasskamrater. Ibland solo och ibland som grupp. Vi tränar på att spela inför folk och på att ta och ge konstruktiv kritik.

Folkmusik

Ansvarig för
sidans innehåll:

Maria Ljungblad
Webbredaktör

Sidan uppdaterades senast den 20 oktober 2021