Kursbeskrivning Musik

Huvudinstrument alla inriktningar
På lektionerna jobbar vi med grundläggande teknik, tonbildning och musikaliskt uttryck. Du får också grundläggande kunskaper i din genres specifika musikaliska språk. Vi arbetar med också med ergonomi och övningsteknik. Lektionerna är individuellt utformade med utgångspunkt från din nivå och dina mål.

Biinstrument alla inriktningar
Inga förkunskaper krävs. Lektionerna utformas i samråd med din lärare.

Musikaliskt hantverk alla inriktningar
Här jobbar vi med att förbättra gehöret samt lär oss den musikteori som är nödvändig för att fungera som musiker i en ensemble; grundläggande musiklära såväl som arrangering. Vi jobbar i grupper om 1-5 deltagare, gruppsammansättningen baseras på din poäng vid teori- och gehörsprovet under antagningsveckan.

Tillvalsämnen alla inriktningar

Ensembleledning
I ämnet ensembleledning lär vi oss om hur och på vilket sätt vi kommunicerar musik i en ensemblesituation både från ledarposition och som musiker.
Du får lära dig att leda en grupp från olika positioner: som instruktör, som spelande ledare och som dirigent.
Vi lär oss repetitionsteknik och att välja repertoar.
Ämnet innehåller följande tekniska moment:
Taktering i alla taktarter, start, stopp, gestik, insatser, fermater, periodisering, tempoförändringar och dynamik mm.

Kammarkör
Kammarkör syftar till att praktiskt öva och utveckla musikalisk medvetenhet, sammusicerande, förmågan att lyssna såväl som att uttrycka sig musikaliskt. Vi arbetar med en blandad repertoar för att bidra till en ökad förståelse av den klassiska musikens framförande, tekniker, historia, struktur och tradition. Repertoaren och repetitionerna planeras ur både pedagogiska-, sceniska-, ergonomiska- och musikaliska aspekter med sikte på ett flertal konsertframföranden under året. Detta för att undervisningen ska bli så verklighetsankuten som möjligt.

Folkmusikensemble för jazz- och klassiska musiker
På lektionerna får du testa på att musicera inom folkmusikgenren. Du tränar upp ditt gehör och får samtidigt en inblick i den nordiska folkmusiken och hur man kan arrangera den.

Jazzimprovisation för klassiska- och folkmusikmusiker
Här får du lära dig att improvisera på olika typer av jazzlåtar. Vi lär oss känna igen harmonier utifrån låtarnas melodier och improviserar så småningom på gehör! Vi provar även lite olika sätt att förhålla oss till improviserandet exvis, rytmiskt, melodiskt och harmoniskt. Här jobbas det också mycket med melodispel och inhämtande av jazzfrasering generellt.

Det är en prova-på-kurs så intresse är viktigare än förkunskaper.

Jazzinriktning

Jazzensemble
Här spelar du musik utifrån olika teman som växlar mellan att vara lärarstyrda och deltagarstyrda. En av de deltagarstyrda perioderna avslutas med turnévecka. Gruppsammansättningen och ensemblelärarna växlar mellan de olika perioderna. Varje period avslutas med konsert. I jazzensemble får du även möta gästlärare och vår Artist in residence för läsåret.

Standards
Vi spelar Standardlåtar utifrån perspektivet att du skall hitta ditt sätt att lära in musiken utantill,vi jobbar med olika utgångspunkter för solospel,ensemblespel och melodispel. Centralt är att utifrån melodin i en låt kunna orientera sig harmoniskt! Vi jobbar också med olika samspelsövningar, olika sättningar och roller. En bonus brukar vara att din repertoarkännedom utökas.

Rytmensemble
Här spelar du låtar i udda taktarter,precis som i Standards lär vi oss dessa utantill och improviserar, målet är att solospelet mer ska kännas grundat i harmonier och melodi än taktart. Vi jobbar med samspelsövningar i olika former,melodi och solospel utifrån olika perspektiv. Målet är att ditt solospel ska kännas lika melodiskt starkt här som i en låt i exempelvis 4/4:a!

Storband
Här får du utveckla dina färdigheter i ensemblespel, både i sektion och i tutti. Vi jobbar med din förståelse för din roll i din sektion och i storbandet. Notation och utförande liksom tajming är viktiga moment. Du kommer att få spela musik från olika tidsepoker och arrangörer. Storbandet ger ett flertal konserter under läsåret. Som jazzsångare kommer du också att vara en del av storbandet.

Gemensam lektion
I ämnet jobbar vi med instrumentvisa grupperingar där teknik, frasering och samspel övas utifrån ett dialogorienterat arbetssätt. Du får även spela tillsammans med alla lärare på jazzinriktningen.

Jazzlyssning
Orientering inom jazzmusiken både i ett historiskt och nutida perspektiv. Här lyssnar vi inte bara utan pratar om musiken utifrån deltagarnas olika infallsvinklar.