Allmän information

Här kan du ta reda på hur vi hanterar dina personuppgifter, urval till internatplatser och för få anmälningar till en kurs.

Justeringar i kursinnehåll

Vissa justeringar i kursinnehållet kan förekomma då vi fortlöpande gör kursutvärderingar och ständigt söker förbättra kursernas innehåll. Vi är måna om att du som söker kan beredas plats till sökt utbildning. Vi måste dock reservera oss för att en kurs kan ställas in om det blir för få deltagare. Berörda sökande informeras personligen.

Tilldelning av internatplatser

Om vi får fler sökande till internatet än vi har platser för, prioriteras de sökande efter avstånd, vilket innebär högre förtur ju längre bort från skolan man bor.

Information enligt GDPR

Vi använder oss av datorbaserade program för olika administrativa system. Det innebär att vi registrerar vissa personuppgifter som används dels i samband med registrering av ansökan, dels som underlag för matrikel, studieintyg, statistikredovisning till SCB (Statistiska Centralbyrån) och för redovisning till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) via nätet. Vi använder även ett datorbaserat program för schemaläggning samt frånvaroregistering. Läs mer om GDPR här.

Cookies och hur vi använder dem

Lunnevads folkhögskola använder cookies och cookie-liknande filer och tekniker på webbplatsen – exempelvis Local Shared Objects, även kallade “Flash-cookies”, webbsignaler, osv. Vi kallar alla dessa gemensamt för “cookies”. Om du besöker våra webbplatser och din webbläsare är inställd för att acceptera cookies, anser vi det vara ett godkännande av vår användning av cookies.