Folkmusik

På folkmusikinriktningen får du spela mycket ensemble. Vi lägger tonvikten på nordisk folkmusik, men du får även möjlighet att spela musik från andra delar av världen.

Kursinfo

Kurstid
23 aug−17 dec 2021 och 10 jan−3 juni 2022

Ansök senast
1 mars 2021

Kurslängd
38 veckor

Info om digitala antagnings prov