Folkmusik

På folkmusikinriktningen får du spela mycket ensemble. Vi lägger tonvikten på nordisk folkmusik, men du får även möjlighet att spela musik från andra delar av världen.

Kursinfo

Kurstid
23 aug 2023 till 31 maj 2024

Ansök senast
Ansökan för höstterminen 2023 är öppen till 15 mars

Kurslängd
38 veckor

Ansök här
Ansök här
Info om antagningsprov