Kursbeskrivningar

Att gå på Lunnevads folkhögskola är annorlunda, oavsett varifrån du kommer eller vart du är på väg. För några blir tiden här en språngbräda mot något helt nytt och oprövat, för andra ytterligare ett steg i en målmedveten satsning.

Att gå på Lunnevad

Att gå på Lunnevads folkhögskola är annorlunda, oavsett varifrån du kommer eller vart du är på väg. För några blir tiden här en språngbräda mot något helt nytt och oprövat, för andra ytterligare ett steg i en målmedveten satsning.

Vi som arbetar på Lunnevad vill allihop bidra till att du ska få en riktigt bra utbildning. Det engagemanget gör att skolan präglas av en stor närhet mellan personal och deltagare. Här har du många möjligheter att inspireras av både oss och dina studiekamrater att utveckla dina talanger, och kanske hitta nya som du inte ens visste att du hade. Många av våra tidigare deltagare säger att tiden på Lunnevad varit den bästa i deras liv.

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Utöver verksamheten på den egna linjen möts skolans alla elever vid olika gemensamma aktiviteter.

Viljan att våga och lusten att lära

Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Det både hörs och känns när man närmar sig skolan. Den svaga doften av färg och linolja från målningarna i bildhusets ateljé. En lekande melodislinga på tvärflöjt, en gungande gitarr från ett öppet fönster…
Allmän kurs är basen i vår verksamhet medan Musiklinjen, Konstlinjen och Danslinjen ger skolan dess prägel.

Vår roll i kulturens centrum

Vi strävar efter att vara ett kulturellt centrum i regionen och samverkar med bildningsorganisationer, kulturinstitutioner, musik-, dans- och konstföreningar med flera. Våra deltagare och lärare medverkar i och anordnar konserter, föreställningar, föreläsningar och utställningar både på skolan och runt om i regionen och i landet. Den höga nivån på innehållet i dessa arrangemang lockar betalande publik.

Vackert och miljömedvetet

När du kommer till Lunnevad, i utkanten av det lilla samhället Sjögestad, mellan Linköping och Mjölby, kommer du också till det östgötska kulturlandskapet där det är som vackrast, just i gränstrakten mellan skog och slättland.
Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, och vi lägger ner mycket tid och arbete på att tänka framåt. Skolans kökspersonal gör en viktig insats genom att så långt som möjligt servera miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat. Vi källsorterar, väger matsvinn och tänker på hur vi använder papper och belysning.

Vi hoppas att du kommer hit…

…med öppna sinnen och lust att ta emot nya intryck – i en välkomnande och kreativ miljö där olikheter ses som en tillgång. Att gå på folkhögskola handlar inte bara om att studera, utan också om att utveckla sin personlighet och inneboende förmåga att vilja och våga, att skapa, känna och uppleva. Vill du jobba lite extra hårt står lektionssalar, övningsrum och ateljéer till ditt förfogande i stort sett dygnet runt.