Fritidsaktiviteter

Skolan erbjuder stora möjligheter till en aktiv fritid och uppmuntrar både deltagare och personal att ta del av dessa.

Filmkväll, motionsrunda eller bastubad

Här finns bland annat gym, TV-rum med storbilds-TV, biljardbord och bastu. Utomhus har vi pingisbord, volleybollplan och gräsplan för bollsporter. En 2 km lång motionsslinga finns i skogsområdet som ligger i omedelbar anslutning till skolan. Dessutom har vi cirka 30 cyklar att låna ut, och två kanoter för dem som vill paddla på Lillån.

Fester och konserter

Under kurstiden ordnas då och då gemensamma fester. Ofta ger Musiklinjens deltagare interna konserter. Ibland gästas skolan av körer, ensembler eller band samt av teatergrupper och intressanta föreläsare.

Engagera dig

På skolområdet finns också ett kårhus med verksamhet som drivs av deltagarna själva samt olika aktivitetsgrupper som du kan engagera dig i.

Ansvarig för
sidans innehåll:

</