Musik på Lunnevad

Musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola har sedan starten 1958 erbjudit en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande. Vår musikutbildning har en lång och framgångsrik tradition av ensemblespel och instrumentalundervisning. Du väljer en av följande inriktningar: folkmusik, jazz eller klassiskt. Linjen är en tvåårig heltidsutbildning med cirka 60 platser.

Folk

  • På folkmusikinriktningen får du spela mycket ensemble

  • Tonvikt på nordisk folkmusik, även möjlighet att spela musik från andra delar av världen

Info och ansökan

Jazz

  • På jazzinriktningen får spela mycket ensemble i olika stilar

  • Konserter nästan varje vecka och möjlighet att ordna egna spelningar

Info och ansökan

Klassisk inriktning

  • På den klassiska inriktningen får du möjlighet att musicera både solistiskt och i många olika ensembler

  • Du möter inspirerande gästlärare och får många konserttillfällen