Konstlab – distanskurs


Om Konstlab

Lunnevad Konstlab är en 1-årig vidareutbildning på distans för dig som redan har en konstnärlig grundutbildning, och som behöver fördjupade och målinriktade kunskaper för att bli antagen till en konsthögskola. Utbildningen riktar sig också till konstnärer som behöver kompletterande och fördjupade kunskaper för att kunna utveckla sitt konstnärskap.

Här kan du arbeta i alla typer av medier som exempelvis måleri, objekt/skulptur, foto, installation och konceptuellt. Handledningen är individuell och skräddarsydd, och utgår från varje deltagares egna arbeten och tematiska innehåll, samt mål med utbildningen.

Kursens mål är…

 • Att utveckla den konstnärliga kvalitén hos varje enskild deltagares arbeten. Med nya kunskaper kring sitt tematiska innehåll och arbetsmetoder, så uppstår nya möjligheter att utveckla sina arbeten.
 • För deltagare som söker vidare till konsthögskolor ska utbildningen och den nya kunskapen resultera i färdiga arbetsprover som är utformade för att avsevärt förbättra möjligheterna att bli antagen.

Resultat 2019: 4 st deltagare på KonstLab sökte till konsthögskolor, 3 av 4 blev antagna. Alla tre blev dessutom antagna till flera konsthögskolor.

 

Innehåll

Primärt fokus i utbildningen ligger inte på de olika teknikerna, huvudfokus ligger i fördjupning och utveckling av det tematiska innehållet och i gestaltningen.

Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet och kunskaper kring alla delar av ett konstnärskap, för ett mer professionellt och självständigt arbete som konstnär. Om målet är att bli antagen på en konsthögskola, så är utvecklandet av det tematiska innehållet i dina arbeten av mycket central betydelse.

Du får också kunskaper i hur man kontextualiserar sina arbeten inom den aktuella samtidskonsten, och i att kunna kommunicera innehållet i sitt tema och konstnärskap i tal och skrift.

Under utbildningen får du kontinuerlig handledning via Skype, Google Meet, Teams och mejl, både individuellt och i grupp. Fyra gånger under året träffas vi i seminarier med fördjupning, handledning och föreläsningar på Lunnevads folkhögskola. Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Som en integrerad del av utbildningen producerar studentgruppen varje år en gemensam grupputställning på en konsthall eller ett galleri.

Fokusområden & Ämnen:

 • Fokus på att utveckla sitt konstnärliga innehåll/tema och gestaltning.
 • Komplettering av kunskaper kring material, teknik och teori.
 • “Ateljésamtal” innehållande analys och kontextualisering av sina arbeten.
 • Positionering av sitt tema inom samtidskonsten.
 • Utveckling och sammanställning av arbetsprover (för sökande till konsthögskolor i Sverige och utomlands.)
 • Kommunikation och marknadsföring
 • Textarbeten (Vid ansökningar till konsthögskolor, utställningar, stipendie- och projektansökningar, förväntas man som konstnär att kunna formulera sig i text kring sina arbeten och projektplaner. Under utbildningen arbetar vi kontinuerligt med denna del av konstnärskapet).
 • Kritiksamtal (sker vid seminarierna, men även enskilt och i grupp via mail/Skype)
 • Yrkesinriktat nätverk
 • Utställningsproduktion

Utställningskatalog 2019

Lärare

Lärare på Lunnevad Konstlab är konstnärerna Peter Sköld och Nathalie Gabrielsson, samt ett nätverk av konstnärer inom olika konstriktningar som utgör en extern och kompletterande kunskapsresurs.

Peter Sköld är utbildad vid bland annat Akademie der Bildenden Künste München, i Tyskland. Han gör regelbundna utställningar i gallerier och konsthallar i Sverige och Tyskland, och finns representerad i samlingar i Sverige och Europa.

Peter Sköld har stor erfarenhet av att undervisa och handleda inom konst, och gör regelbundet föreläsningar och ateljésamtal. Han driver sedan 2008 ArtistLab, ett handledningskoncept för konstnärer i Sverige och Tyskland. sedan många år handleder han också studerande på konsthögskolor i Sverige, Norge, Tyskland och England.

Gå gärna in via länken för Peter Sköld CV: 

Nathalie Gabrielsson är utbildad på Konstfack i fri konst och deltar regelbundet i olika internationella forum för samtida konst. Hon arbetar främst med performance, film och konceptuell konst, och har ett brett intresse för konstteori.

Gå gärna in via länken för Nathalie Gabrielsson CV:

Om du har frågor om kursen kan du vända dig till kursledare:

Peter Sköld
peter.skold@lunnevad.se

www.peterskold.com

Ansökan

Vi bedömer de sökande utifrån arbetsprover samt en beskrivning av det egna konstnärsskapet och målet med utbildningen. Men information om detta hittar du under Ansökan & Antagning/Konstljen på startsidan eller via snabblänk här.

Länk till ansökan.