Vårsalong 2022

Se utställningen här

Konst på Lunnevad

Lunnevads folkhögskola har två konstutbildningar. Konstlinjen är en bred grundutbildning där du får utveckla din teknik och grundförståelse inom många olika ämnen. Konstlab distanskurs är för dig som redan har en konstnärlig grundutbildning, och som önskar fördjupade och målinriktade kunskaper för att utveckla sitt konstnärskap

Konstlinjen

  • Tvåårig utbildning på förberedande nivå med inriktning på konstnärlig utveckling

  • Bra grund för att kunna bli antagen till konstnärliga högskoleutbildningar

  • 45 deltagare per år

Info och ansökan

Konstlab distanskurs

  • 1-årig vidareutbildning på distans för fördjupade kunskaper inom konst

  • Bra grund inför vidare studier på konsthögskola eller för att utveckla ett befintligt konstnärskap

  • 15 deltagare per år