Kursbeskrivning Konst

Till utbildningen

Första året är alla kurser obligatoriska, andra året har du större möjlighet att välja. Andraårsdeltagarna har egen ateljéplats. För att komma in på årskurs två behöver du ha gått första året på Lunnevad, eller ha motsvarande förkunskaper.

Konstutbildningen har god tillgång till lärare och resurser för omfattande individuell handledningstid. Våra välutrustade lokaler och ateljéer är öppna dygnet runt. För att ge dig möjlighet att ta del av olika sätt att arbeta har vi, förutom skolans egna lärare, varje år ett antal gästlärare inom olika områden. Alla lärare är erfarna pedagoger med högskoleutbildning och egen konstnärlig verksamhet.

En viktig del i utbildningen är våra årliga konstresor, som till stor del subventioneras av skolan. Dessa går till städer i Europa som erbjuder internationell konst av nutida och äldre konstnärer. Vi bjuder också in föreläsare från olika yrkesgrupper för att ge orientering och inspiration om yrken och arbetssätt inom exempelvis konst, design foto och illustration.

Genom att delta i och arrangera utställningar samt få möjlighet att bland annat göra olika typer av illustrationsuppdrag får du också prova att göra saker utanför skolan.

Grundläggande arbetsmaterial tillhandahåller skolan, men du får räkna med en viss egen materialkostnad. I Konsthuset finns en “butik” där du kan köpa arbetsmaterial till låga priser.

Kurser:

De obligatoriska kurser du läser är måleri, grafik, skulptur, kroki, konstorientering, teckning, digital bildbehandling och keramik. Under andra terminen i årskurs två ingår ett eget projektarbete.

Måleri
År 1 I ämnet ingår materialkunskap, måleritekniker, färglära, färgblandning, komposition, diskussion runt rumslighet, volym, djup kontra yta, ljus och skugga. Presentation och resonemang kring egna och andra konstnärers verk.

År 2 Fördjupning av kunskaperna och arbete mot ett självständigt uttryck och innehåll.

Grafik
År 1 I årskurs 1 handlar det mycket om att lära sig olika tekniker, djuptryck (med kopparplåt och kartong) högtryck (linoleum och träsnitt), koppargrafik (torrnål, etsning, aquatint). Undervisning om färgtyper, papperssorter och flerfärgstryck ingår också liksom Grafikens historia.

År 2 Här använder vi kunskaperna för att göra olika former av trycksaker som affischer, tidningar, skiv- och bokomslag. Vi jobbar också med artist books där det bl.a. handlar om att omvandla en bok till någon form av konstobjekt. Här introduceras också fotopolymer.

Skulptur
Under de två åren ges verktyg och metoder för att gestalta idéer, visioner och erfarenheter i tre dimensioner. Tonvikt läggs på att gå in i och genomföra en arbetsprocess snarare än en estetisk bedömning.

Konsthistorisk och samtida orientering ges fortlöpande, främst i handledning men också i föredragsform.

Skulpturämnet innehåller en introduktion och fördjupning till formtagning i gips och silikon. Vidare presenteras ett antal material såsom t.ex. gips, lera trä, metall och betong.

Keramik
År 1 Materialkunskap innefattande olika leror, bränntekniker, engober och glasyrer. Hantverkskunnande som drejning, kavling, tummning, ringling och gjutning. Grundkurs i keramikhistoria och samtida keramisk konst och design.

År 2 Fördjupning av materialförståelse och kunskaper i avancerad keramisk formgivning.

Teckning
År 1 Perspektivlära, djupverkan, bildkomposition, ljus-skugga, volym, uttryck. Arbete med både miljöstudier och egna bilder, för att undersöka världen och hur den kan beskrivas. I kursen ingår också arbete med illustration och bildberättande, både som text/ bild och som animerad film.

År 2 I årskurs 2 försöker vi bredda teckningsperspektivet en aning. Hitta flera olika material att teckna på och prova olika material att teckna med. Vi gör installationer med tecknandet som bas och jobbar med spontanteckning och improvisation utifrån ett tema

Konstorientering
År 1 En orientering i samtidskonsten och konsthistorien, konstnärernas villkor och samhällets kulturpolitik på olika platser och i olika tider. Vi ser på film, diskuterar konst, lyssnar på föredrag och gör grupparbeten.

År 2 Vi rör oss fritt mellan egyptisk konst och nutid och breddar bilden av vad konst kan vara. Vi går igenom olika discipliner inom konsten som installationskonst, konceptkonst, videokonst, foto och performance. Vi tar också upp dagsaktuella konsthändelser som vi belyser och d