Allmän kurs med inriktning

På allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen i en miljö som ger stort utrymme för individens eget kunskapssökande och där lärande sker genom diskussion och reflektion. En dag i veckan viks åt en av våra fyra estetiska inriktningar. Hos oss finns också olika tillval att göra förutom de ämnen du vill läsa för behörighet. På Lunnevad får du en mentor som följer dina studier och tillsammans med skolans syv tar vi fram en studieplan för dina mål. Vi har ett aktivt hälsoteam bestående av specialpedagog, socialpedagog och kurator för att på bästa sätt möta dina behov.

Kursinfo

Kurstid
23 aug – 17 dec 2021 och 10 jan – 3 juni 2022

För vårterminsstart gäller 10 jan 2022 till 20 dec 2022

Ansök senast
26 nov

Kurslängd
38 veckor