Allmän kurs med inriktning

På allmän kurs studerar du gymnasiegemensamma ämnen i en miljö som ger stort utrymme för individens eget kunskapssökande och där lärande sker genom diskussion och reflektion. En dag i veckan viks åt en av våra estetiska inriktningar. På Lunnevad får du en mentor som följer dina studier. Vi har ett aktivt hälsoteam bestående av studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och kurator för att på bästa sätt möta dina behov

Kursinfo

Kurstid

För vårterminsstart gäller 9 jan 2023 till 19 dec 2023.

För höstterminstart gäller 23 aug 2023 till 31 maj 2024.

Ansök senast

Ansökan för höstterminen 2023 är öppen till 28 april.

Kurslängd
38 veckor

Ansök till höstterminen här

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.