Allmän kurs med inriktning

På allmän kurs studerar du gymnasiegemensamma ämnen i en miljö som ger stort utrymme för individens eget kunskapssökande och där lärande sker genom diskussion och reflektion. En dag i veckan viks åt en av våra tre estetiska inriktningar. Hos oss finns också olika tillval att göra förutom de ämnen du vill läsa för behörighet. På Lunnevad får du en mentor som följer dina studier och tillsammans med skolans syv tar vi fram en studieplan för dina mål. Vi har ett aktivt hälsoteam bestående av studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och kurator för att på bästa sätt möta dina behov.

Kursinfo

Kurstid

För vårterminsstart gäller 10 jan 2022 till 20 dec 2022

För höstterminstart gäller 24 aug−20 dec 2022 och 9 jan−2 juni 2023

Ansök senast
15 maj

Sök tidigt för att få snabbare svar.

Kurslängd
38 veckor

Ansökan stängd

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.