Hem » Utbildningar

Våra utbildningar

Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Det både hörs och känns när man närmar sig skolan. Den svaga doften av färg och linolja från målningarna i bildhusets ateljé. En lekande melodislinga på tvärflöjt, en gungande gitarr från ett öppet fönster…

Allmän kurs är basen i vår verksamhet medan utbildningarna inom Musik, Konst och Dans ger skolan dess prägel.

Allmän kurs

För dig som vill få en grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

Allmän kurs

Dans

Lägg grunden för högre studier eller en framtida karriär inom dans.

Dans

Konst

Utveckla och fördjupa din teknik inom många olika områden.

Konst

Musik

Studera jazz, klassisk musik eller folkmusik med några av Sveriges främsta musiker som dina lärare.

Musik

Sommarkurser

Under sommaren håller vi ett antal kurser i olika ämnen här på Lunnevad.

Sommarkurser

Studera på
Lunnevad

Att gå på Lunnevads folkhögskola är annorlunda, oavsett varifrån du kommer eller vart du är på väg. För några blir tiden här en språngbräda mot något helt nytt och oprövat, för andra ytterligare ett steg i en målmedveten satsning. Vi som arbetar på Lunnevad vill allihop bidra till att du ska få en riktigt bra utbildning. Det engagemanget gör att skolan präglas av en stor närhet mellan personal och deltagare. Här har du många möjligheter att inspireras av både oss och dina studiekamrater att utveckla dina talanger, och kanske hitta nya som du inte ens visste att du hade. Många av våra tidigare deltagare säger att tiden på Lunnevad varit den bästa i deras liv.

Lunnevad är en av landets största och äldsta folkhögskolor. Skolan har en estetisk profil där speciallinjerna dans, konst och musik lockar talangfulla deltagare från hela Sverige. Våra lärare på dessa linjer är inte bara hängivna utbildare utan också professionellt verksamma musiker, konstnärer och dansare. Med den kompetensen kan vi erbjuda både hög kvalitet och en attraktiv inriktning på utbildningarna.

När du kommer till Lunnevad kommer du också till det östgötska kulturlandskapet där det är som vackrast, just i gränstrakten mellan skog och slättland. Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, och vi lägger ner mycket tid och arbete på att tänka framåt. Skolans kökspersonal gör en viktig insats genom att så långt som möjligt servera miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat.

Lunnevad är Sveriges största folkskoleinternat med plats för cirka 100 personer. Det innebär att omkring hälften av våra deltagare också bor hos oss. Som boende på Lunnevad är du helinackorderad under läsåret, det vill säga du betalar för kost och logi.

Lunnevads folkhögskola ska vara en växtplats för hela människan och främja allmän och kulturell medborgerlig bildning i en hälsofrämjande miljö. Kompetens och kvalitet genomsyrar vår verksamhet. Lunnevad fortsätter sin tradition som såväl partipolitiskt obunden som religiöst neutral folkhögskola.

Alla våra utbildningar är studiestödsberättigade. När det gäller frågor som handlar om studiestöd och hur du på lämpligaste sätt finansierar dina studier ska du vända dig till Centrala Studiestödsnämnden. Har du några frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss.