Våra utbildningar


Allmän kurs

Den här utbildningen är ett alternativ till Komvux. På Allmän linje studerar du allmänteoretiska ämnen. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med några timmar/vecka på schemalagd tid.

Läs mer

Danslinjen

Danslinjen på Lunnevads folkhögskola har sedan starten 2002 erbjudit en bred dansutbildning som ger en bra grund för högre studier och framtida karriär inom dans. I grunden ligger dansträning i balett, modern och nutida dans, jazzdans och streetdance. Från och med hösten 2018 har vi utökat vår verksamhet med ytterligare en utbildning: Danslinjen-projektår som ger fördjupad kunskap inom dans med inriktning på projekt och entreprenörskap.

Läs mer

Musiklinjen

Musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola har sedan starten 1958 erbjudit en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande. Vår musikutbildning har en lång och framgångsrik tradition av ensemblespel och instrumentalundervisning.

Läs mer

Konstlinjen/Konstlab distans

Lunnevads folkhögskola har två konstutbildningar. Den traditionella Konstlinjen är en bred grundutbildning där du får utveckla din teknik inom många olika områden. Från och med hösten 2018 erbjuder vi även Konstlab-distanskurs för dig som vill bygga på dina kunskaper.

Läs mer

Sommarkurser

Genom vårt upplägg med flera kurser inom skilda områden, på samma gång och på samma plats skapar vi utrymme för ett stort mervärde. Förutom de innehållsrika kurserna kan raster, middagar och sena kvällar nämligen bli hur intressanta och trevliga som helst.

Läs mer

Ansökan och antagning

Det du behöver veta om ansökan och antagning för våra kurser med start under 2019.

Läs mer