Kursbeskrivning Konstlab – Distanskurs

Till Utbildningen

Innehåll

Primärt fokus i utbildningen ligger inte på de olika teknikerna, huvudfokus ligger i fördjupning och utveckling av det tematiska innehållet och i gestaltningen.

Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet och kunskaper kring alla delar av ett konstnärskap, för ett mer professionellt och självständigt arbete som konstnär. Om målet är att bli antagen på en konsthögskola, så är utvecklandet av det tematiska innehållet i dina arbeten av mycket central betydelse.

Du får också kunskaper i hur man kontextualiserar sina arbeten inom den aktuella samtidskonsten, och i att kunna kommunicera innehållet i sitt tema och konstnärskap i tal och skrift.

Under utbildningen får du kontinuerlig handledning via Teams och mail, både individuellt och i grupp. Fyra gånger under året träffas vi i seminarier med fördjupning, handledning och föreläsningar på Lunnevads folkhögskola.

Som en integrerad del av utbildningen producerar studentgruppen varje år en gemensam grupputställning på en konsthall eller ett galleri.

Fokusområden & Ämnen:

  • Fokus på att utveckla sitt konstnärliga innehåll/tema och gestaltning.
  • Komplettering av kunskaper kring material, teknik och teori.
  • “Ateljésamtal” innehållande analys och kontextualisering av sina arbeten.
  • Positionering av sitt tema inom samtidskonsten.
  • Utveckling och sammanställning av arbetsprover (för sökande till konsthögskolor i Sverige och utomlands.)
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Textarbeten (Vid ansökningar till konsthögskolor, utställningar, stipendie- och projektansökningar, förväntas man som konstnär att kunna formulera sig i text kring sina arbeten och projektplaner. Under utbildningen arbetar vi kontinuerligt med denna del av konstnärskapet).
  • Kritiksamtal (sker vid seminarierna, men även enskilt och i grupp via mail/Teams)
  • Yrkesinriktat nätverk
  • Utställningsproduktion
Till Utbildningen