CSN – studiestöd & inackorderingstillägg


Studiestöd

Alla våra linjer är studiestödsberättigade. När det gäller frågor som handlar om studiestöd och hur du på lämpligaste sätt finansierar dina studier ska du vända dig till Centrala Studiestödsnämnden.

CSN Kundcenter har telefon 0771-27 60 00
Telefontid måndag−fredag kl. 08.00-16.30

Inackorderingstillägg 2017/2018

Du som är född 1998 eller senare kan söka inackorderingstillägg för läsåret 2017/2018.

Senast den 30 juni 2018 ska ansökan ha kommit in till CSN. Intyg från hyresvärd ska bifogas ansökan. Detta får du som boende på folkhögskolan i samband med inflyttning på internatet vid kursstart.

Inackorderingstillägg 2018/2019

Du som är född 1999 eller senare kan söka inackorderingstillägg för läsåret 2018/2019.

Senast den 30 juni 2019 ska ansökan ha kommit in till CSN. Intyg från hyresvärd ska bifogas ansökan. Detta får du som boende på folkhögskolan i samband med inflyttning på internatet vid kursstart.