CSN – studiestöd & inackorderingstillägg


Studiestöd

Alla våra linjer är studiestödsberättigade. När det gäller frågor som handlar om studiestöd och hur du på lämpligaste sätt finansierar dina studier ska du vända dig till Centrala Studiestödsnämnden.

CSN Kundcenter har telefon 0771-27 60 00
Telefontid måndag−fredag kl. 08.00-16.00

Inackorderingstillägg 2019/2020

Du som är född 2000 eller senare kan söka inackorderingstillägg för läsåret 2019/2020.

Senast den 30 juni 2020 ska ansökan ha kommit in till CSN. Intyg från hyresvärd ska bifogas ansökan. Detta får du som boende på folkhögskolan i samband med inflyttning på internatet vid kursstart.

Inackorderingstillägg 2020/2021

Du som är född 2001 eller senare kan söka inackorderingstillägg för läsåret 2020/2021

Senast den 30 juni 2021 ska ansökan ha kommit in till CSN. Intyg från hyresvärd ska bifogas ansökan. Detta får du som boende på folkhögskolan i samband med inflyttning på internatet vid kursstart.