Musik på Lunnevad

Musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola har sedan starten 1958 erbjudit en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande. Vår musikutbildning har en lång och framgångsrik tradition av ensemblespel och instrumentalundervisning. Du väljer en av följande inriktningar: folkmusik, jazz eller klassiskt. Linjen är en tvåårig heltidsutbildning med cirka 60 platser.

Folk

  • På folkmusikinriktningen får du spela mycket ensemble

  • Tonvikt på nordisk folkmusik, även möjlighet att spela musik från andra delar av världen.

Info och ansökan

Jazz

  • På jazzinriktningen får spela mycket ensemble i olika stilar

  • Konserter nästan varje vecka och möjlighet att ordna egna spelningar

Info och ansökan

Klassisk inriktning

  • På den klassiska inriktningen får du möjlighet att musicera både solistiskt och i många olika ensembler.

  • Du möter inspirerande gästlärare och får många konserttillfällen.

Info och ansökan

Utvecklas både musikaliskt och personligt

Lunnevads musiklinje erbjuder dig en stimulerande miljö där du har förutsättningar att utvecklas både musikaliskt och personligt. Skolan har gott om rep- och övningsrum, vilket gör att du har stora möjligheter att utvecklas på ditt instrument och bli en rutinerad ensemblemusiker. I den kreativa miljön på Lunnevad kan du också lyssna på konserter med musik från alla våra inriktningar. Under året arbetar inriktningarna tillsammans i flera olika projekt. De stora möjligheterna att möta annan musik i närbild, och även deltagare från våra andra linjer, är både inspirerande och utvecklande.

Här finns rum för skapande

Utöver de traditionella skolutrymmena – som klassrum, datasal och bibliotek – har du som deltagare på musiklinjen även tillgång till ett 30-tal välutrustade undervisnings- och övningsrum, en mindre studio samt ett välfyllt musikbibliotek. Ett stort antal instrument finns också att låna. Den imponerande aulan, med rejäl takhöjd och plats för 200 personer, är en utmärkt lokal för de många konserter som hålls på skolan.

Artist in Residence

Artist in Residence innebär att någon artist eller konstnär får möjlighet att skapa något under en längre period exempelvis på en fast institution, såsom ett konserthus eller i en fast ensemble/orkester. På Musiklinjen har vi under varje läsår ett antal gästlärare som vanligtvis kommer och träffar våra deltagare under en dag. Med en Artist in Residence får deltagarna inte bara träffa en gästlärare en gång utan ett flertal gånger under en period av tre terminer. Vår AiR får därmed möjlighet att arbeta mer långsiktigt och bidra till att visa på olika vägar för deltagarna. Våra deltagare kan då också tränga djupare in i gästlärarens material och tankesätt.

 

Aktuella Artists in Residence är:

Jens Comén på Folkmusik

Martin Sjöstedt på Jazz

David Härenstam på Klassiskt

 

Efter Lunnevad

Genom att studera musik på Lunnevad har våra deltagare blivit antagna till  högskoleutbildningar. Här kan du ta del av vad tidigare deltagare tycker om utbildningen och vad de gör efter sin tid på Lunnevad.

Tidigare deltagare på musik
Ebba Wigren

”Det finaste med Lunnevad var gruppkänslan. Skolan och internatet blev som ett minisamhälle. Jag fick känna på den feta känslan att i grupp går det att förändra.”

– Ebba Wigren

Carl Ackerfeldt

”Jag är verksam som frilansande opera- och konsertsångare. Jag har de senaste åren sjungit på Kungliga Operan, Malmö Opera, Drottningholms Slottsteater, Berwaldhallen, Göteborgs Konserthus, Malmö Konserthus m.m.”

– Carl Ackerfeldt

Lena Swanberg

”Efter Lunnevad studerade jag på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, kandidat-musikerprogrammet jazz, samt ett års påbyggnad i instrumental- och ensemblepedagogik.”

– Lena Swanberg

Har du frågor om Musik på Lunnevad?

Ingen vet bättre än våra deltagare hur det är att studera på Lunnevad. Undrar du något om utbildningen eller våra inriktningar så är du välkommen att höra av dig till:

Elsa Månsson

Deltagare på Jazz

Mejla Elsa
Bild på deltagare på folkmisik

Klara Lundaahl

Deltagare på Folkmusik

Mejla Klara

Joel
Fleur

Deltagare på Klassisk

Mejla Joel

Följ @musiklinjen.lunnevad på Instagram!

I våra sociala kanaler får du en inblick i hur det är att gå på Musik på Lunnevad. Vi finns på Instagram och Facebook.