En fortsättning för dig som gått Grundkurs i bild eller som har lite grundläggande kunskaper i bildskapande. Vi jobbar med att utveckla framför allt tecknandet, prövar olika material och sätt att göra bilder samt tittar på hur man kan arbeta för att utveckla uttryck och innehåll i sina bilder.

Under fyra dagar kommer vi att arbeta med utgångspunkt i vad du vill att bilden ska berätta, vi tittar både på hur man kan förstärka uttrycket med hjälp av tekniska verktyg men pratar och experimenterar också mycket kring hur bildidéer kan utvecklas på olika sätt.

Lärare: Annika Sjöblom – bildlärare, utbildad på konstfack och med 30 års erfarenhet av bildundervisning på grundskola, gymnasium och högskola. Arbetar som linjesamordnare på Lunnevads folkhögskolas konstlinje.

Pris: Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar endast för kost och logi samt i förekommande fall för kursmaterial. För grundkurs i bildskapande II är kostnaden för kost och logi 3,765 kr, om du väljer att inte bo på skolan blir kostnaden 2.415 kr.

Max 15 platser.

Anmälnings- och betalningsvillkor sommar- och kortkurser

Anmälan och anmälningsavgift

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret för din kurs via vårt skoladministrativa system SchoolSoft. Har du skyddade personuppgifter eller hellre vill göra din anmälan pappersledes så kan du skriva ut, fylla i och skicka in din anmälan per post till Lunnevads folkhögskola, 583 92 Vikingstad här. När din anmälan kommit in får du en bokningsbekräftelse samt instruktioner för betalning av anmälningsavgift på 300 kr. Dessa 300 kr räknas av vid slutbetalning av kursavgiften. Resterande kursavgift betalar du antingen på plats i samband med kursen alternativt om du har angett att du vill ha kursavgiften på faktura.

Avbokning

Eventuell avbokning ska ske skriftligen till oss per e-post till info@lunnevad.se eller per brev till Lunnevads folkhögskola, 583 92 Vikingstad. Vid avbokning före kursstart återbetalas inbetalt belopp.

Påbörjad kurs som avbryts återbetalas ej.

Inställd kurs

Kursen anordnas under förutsättning att minst 5 deltagare anmält sig. Lunnevads folkhögskola förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar. Vid inställd kurs återbetalas inbetalt belopp.