Kursen består av både praktik i bigården och bildvisning i teorisal, och vänder sig till dig som är i början av din biodling, men givetvis är alla som är intresserade välkomna att söka.

Kursen handlar om skötselmetoder, vad man använder för redskap, och hur bisamhället fungerar.

Kursen innehåller:

 • Bildvisning, ett år i bigården
 • När första utökningen ska göras
 • Vad en rutinkontroll i bisamhället innebär
 • Ekologisk kvalsterbekämpning
 • Bildvisning, hur bina meddelar sig till varandra
 • Yngeluppflyttning
 • Att dela ett bisamhälle och göra avläggare
 • Bildvisning, drottningen tillsätts
 • Bildvisning, binas sjukdomar
 • Skatta bina på honung och honungsslungning
 • Invintring och hur man ger bina vinterfodret

Ni behöver inte ha med er egna skyddskläder. Dessa lånar ni av skolan.

Max 10 deltagare.

Lärare: Tomas Kindell.
e-post: tomas.kindell@lunnevad.se
Pris: Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar endast för kost och logi samt i förekommande fall för kursmaterial. För biodling är kostnaden för kost och logi 2.680 kr, om du väljer att inte bo på skolan blir kostnaden 1.780 kr.

Anmälnings- och betalningsvillkor för sommar- och kortkurser

Anmälan och anmälningsavgift

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret för din kurs via vårt skoladministrativa system SchoolSoft. Har du skyddade personuppgifter eller hellre vill göra din anmälan pappersledes så kan du skriva ut, fylla i och skicka in din anmälan per post till Lunnevads folkhögskola, 583 92 Vikingstad här. När din anmälan kommit in får du en bokningsbekräftelse samt instruktioner för betalning av anmälningsavgift på 300 kr. Dessa 300 kr räknas av vid slutbetalning av kursavgiften. Resterande kursavgift betalar du antingen på plats i samband med kursen alternativt om du har angett att du vill ha kursavgiften på faktura.

Avbokning

Eventuell avbokning ska ske skriftligen till oss per e-post till info@lunnevad.se eller per brev till Lunnevads folkhögskola, 583 92 Vikingstad. Vid avbokning före kursstart återbetalas inbetalt belopp.

Påbörjad kurs som avbryts återbetalas ej.

Inställd kurs

Kursen anordnas under förutsättning att minst 5 deltagare anmält sig. Lunnevads folkhögskola förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar. Vid inställd kurs återbetalas inbetalt belopp.