Lärare


Leif Segerberg

Jag är enhetschef för Danslinjen, Konstlinjen och Musiklinjen, blev 1984 den första utbildade jazzpedagogen i Östergötland. Efter examen från Ingesunds musikhögskola i/e afro 1984, arbetade jag några år på Mjölby kulturskola och Motala musikpedagogiska linje. Sedan 1989 är jag fast…

Anna Bohm

Jag är områdesansvarig för klassisk inriktning på Lunnevads musiklinje och är utbildad instrumental- och ensemblelärare, musikterapeut och orkestermusiker vid Ingesunds Musikhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter utbildningarna har jag arbetat som musiker, musikterapeut, instrumentallärare och lärarutbildare i musik. Här…

Per Eckerbom

Jag är områdesansvarig för jazz- och folkmusikinriktningen. Jag utbildade mig på Musikhögskolan 2000−2004 och har efter det arbetat som fiol- och folkmusiklärare, och även som utövande musiker i olika sammanhang – bland annat inom teatern. Jag trivs otroligt bra med…

Anders Ekman

Jag undervisar i ämnena musikaliskt hantverk, musik och samhälle och komposition på Musiklinjen. Dessutom leder jag linjens egen laptopensemble! Jag har studerat på Musikhögskolan i Örebro, först på musiklärarprogrammet och sedan komposition och musikvetenskap. Utöver mitt arbete på Lunnevad jobbar…

Christina Larsson

Jag är sångpedagog och undervisar i sång, kammarmusik och kör. Dessutom är jag filosofie doktor i musikvetenskap med didaktisk inriktning. Min av handling heter Att lära genom improvisation – en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning. Den finns att läsa på…

Mats Strand

Jag undervisar på violin och viola som huvudämne sedan 1995. Kammarmusik, dirigering och orkester tillhör också mina ämnen. Jag har studerat för Emil Kamilarov och Sven-Ole Svarfvar vid Stockholms musikpedagogiska institut och Örebro musikhögskola. Vid sidan av jobbet som lärare…

Magnus Svedberg

Jag studerade vid KMH i Stockholm 1994−1998, dessförinnan gick jag själv på Lunnevad! Jag undervisar i trombon och trumpet samt ämnen som bland annat jazzensemble, standardsensemble och rytmensemble. Utöver lärarjobbet spelar jag själv så mycket jag kan och hinner med….