Bästa sökande,

Varmt välkommen att göra ditt antagningsprov till Lunnevad folkhögskola!

Ansökan genomförs i år digitalt. Du skickar in en kort text där du svarar på nedanstående frågor (max ett A4 långt).

Fråga 1.

I vilken utsträckning har du studerat musik tidigare?

Fråga 2.

Vilket mål har du med utbildningen här?

Fråga 3.

Vilken ensemblevana har du?

Vi ber dig även spela in en video där du spelar/sjunger. Klicka på ditt instrument nedan för att se dina specifika instruktioner.
Söker du på fler instrument eller inriktningar är det viktigt att du skickar ett separat mail för varje instrument/inriktning.

Skicka video och brev senast 15 mars.

Cirka en vecka efter sista ansökningsdag kommer du få veta om du gått vidare och får göra en digital intervju med några lärare på skolan. Intervjuer hålls mellan den 31 mars och 5 april och du kommer att få en digital möteslänk skickad till dig med datum, tid och instruktioner.

Antagningsbesked mailas ut under vecka 16.

Du ska spela in en video där du framför två egen valda klassiska pianostycken av olika karaktär (sammanlagt ca 7-15 minuter) samt det kortare obligatoriska stycket Albumblatt 1 ur Bunte Blätter av Robert Schumann, som finns att ladda ned på denna länk: NOTER

Ladda upp videofilen på YouTube – senast 15 mars, men gärna tidigare. Videon ska vara olistad men inte privat och/eller lösenordsskyddad.

Se till att du syns och hörs ordentligt på inspelningen. Det är värdefullt för oss att kunna se och höra hur du hanterar ditt instrument.
Skicka länk till videon och svara på de obligatoriska frågorna till: klassiskt.ansokan@lunnevad.se.
I ämnesraden anger du: Instrument, inriktning och namn. Tex: