Bästa sökande!

I det rådande läget genomför vi våra antagningsprov på distans.

Även om vi helst vill träffa dig, höra dig live och visa dig vår fina skola så anpassar vi oss efter rådande omständigheter.

Vi vill att du skickar ett mail med svar på frågorna nedan, max ett A4:

Fråga 1. I vilken utsträckning har du studerat musik tidigare?

Fråga 2. Vilket mål har du med utbildningen här?

Fråga 3. Vilken ensemblevana har du?

Vi ber dig även spela in en video där du spelar/sjunger:

  1. Två valfria stycken/sånger av olika karaktär
  2. Obligatoriskt stycke (gäller endast sång och flöjt)
    Obligatoriskt stycke tvärflöjt
    Obligatorisk stycke sång

Skicka videon via YouTube-länk i samma mail du svarar på frågorna.

För sångsökande finns det en Mp3-fil på hemsidan med inspelad pianostämma till den obligatoriska sången i hög respektive låg sättning. Använd den när du spelar in den obligatoriska sången.

Det blir vackert där du går – hög sättning

Det blir vackert där du går – låg sättning

Har du möjlighet att få ackompanjemang är det värdefullt, men vi förstår givetvis om det inte är möjligt.

Videon får vara max 10 min lång. Önskvärt är att den är i en enda fil.

Dela din videofil via YouTube, skicka länk och svar på frågorna till: klassiskt.ansokan@lunnevad.se

Vi skickar ut ett bekräftelsemail inom två dagar om att vi har mottagit din video. Om du inte får ett bekräftelsemail kontakta per.eckerbom@lunnevad.se

OBS! I ämnesraden anger du: Namn, inriktning och instrument, ex: Bo Bengtsson, klassiskt, piano

Se till att du syns och hörs ordentligt! Det är värdefullt för oss att kunna se hur du hanterar ditt instrument.

Dela den så snart du kan – senast 27 mars

OBS. Se till att videon inte är privat på YouTube, den ska vara olistad för att vi ska kunna se den 

Antagningsbesked mejlas ut senast vecka 16!

Mellan den 4 – 8 april kommer du att bli inbjuden till ett digitalt Öppet Hus där du får chansen att träffa några av våra lärare, se våra lokaler och möjlighet att ställa frågor till våra kursdeltagare.

Om du har frågor ang ovanstående, mejla till: per.eckerbom@lunnevad.se