Fråga en deltagare på musik


Ingen vet bättre än våra deltagare hur det är att studera på Lunnevad. Har du frågor du skulle vilja ställa till någon av dem så få du gärna höra av dig till:

 

 

Jazzinriktning
Britta Backgård – britta.backgard@gmail.com

 

Folkmusikinriktning
Linnea Lindqvist – lindqvist.linnea@gmail.com