Fråga en deltagare på musik


Ingen vet bättre än våra elever hur det är att studera på Lunnevad. Har du frågor du skulle vilja ställa till någon av dem så få du gärna höra av dig till:

Klassisk inriktning
Kajsa Junefjäll – kajsa.jun@gmail.com

 

Jazzinriktning
Britta Backgård – britta.backgard@gmail.com

 

Folkmusikinriktning
Linnea Lindqvist – lindqvist.linnea@gmail.com