Lokaler


Konsthuset byggdes 1978 och är specialdesignat för bildskapande. Utformningen bygger på rekommendationer av professorer och lärare på Kungliga Konsthögskolan. Byggnaden inrymmer bland annat två stora ateljésalar för måleri och skulptur. Salarna är försedda med panoramafönster. I huset finns också en mycket välutrustad grafiksal och en keramiksal med drejavdelning och glasyrrum.

Lokalerna och ateljéerna är ändamålsenliga och är tillgängliga även kvällstid och helger. I årskurs 2 får kursdeltagarna sin egen lilla ateljéplats i den före detta litografisalen, vilket ger dem optimala förutsättningar att genomföra sina fördjupningsarbeten. Detta innebär samtidigt att våra deltagare i årskurs 1 får extra utrymme i stora målarsalen.

Bland övriga utrymmen i Konsthuset finns smedja, träverkstad, fotolabb och ett datarum. Vi har även ett litet galleri där eleverna kan ha sin första separatutställning.