Lärare


Annika Sjöblom

Annika är områdesansvarig på Konstlinjen. Hon är bildlärare, utbildad på Konstfack och undervisar i teckning. Vid sidan av lärarjobbet är hon också verksam som tecknare.

Caroline Färnström

Caroline är utbildad på Grafikskolan Forum i Malmö, Umeå Universitet och Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon undervisar i digital bild och konstorientering på Konstlinjen och håller även i undervisningen på Allmän linje med bildinriktning. Caroline är verksam som konstnär och…

Stina Hallgren

Stina har gått keramik och glas med påbyggnad inom skulptur på Konstfack och undervisar i skulptur och keramik. Hon är medlem i KIFIN (Konstnärernas Intresseförening i Norrköping) och verksam som konstnär.

Henry Hermansson

Henry är utbildad vid Nordiska Konstskolan i Karleby och undervisar i måleri och färglära. Utöver arbetet som lärare här på Lunnevads folkhögskola är han även verksam som konstnär.

Lars Hoffsten

Lars är utbildad på Konstakademien i Warszawa och undervisar i grafik, konstorientering och teckning. Han är verksam som konstnär och medlem i Grafiska Sällskapet.

Peter Sköld

Peter Sköld är utbildad vid bland annat Akademie der Bildenden Künste München, i Tyskland. Han gör regelbundna utställningar i gallerier och konsthallar i Sverige och Tyskland, och finns representerad i samlingar i Sverige och Europa. Peter Sköld har stor erfarenhet…