Konstlinjen


Om Konstlinjen

Vår konstlinje är en tvåårig utbildning på förberedande nivå. Här får du de kunskaper och färdigheter inom bildområdet som krävs för att bli antagen till konstnärliga högskoleutbildningar eller för att kunna arbeta vidare på egen hand. Vi ger dig grundkunskaper inom teckning, målning, grafik, skulptur och kroki. Du får också kurser i digital bildbehandling, keramik, konstorientering, projektarbete och handledning vid ansökan till vidare utbildning.

Linjens mål är…

 • Att utveckla deltagarnas förståelse, teknik och förmåga att uttrycka sig i bild och form.
 • Att ge en bra grund för studier på högskola, ett framtida arbete eller en meningsfull och aktiv fritid inom konstsektorn.

Innehåll

Första året läser du alla ämnen, andra året har du möjlighet att välja. Andraårsdeltagarna har egen ateljéplats. För att komma in på årskurs två behöver du ha gått första året på Lunnevad, eller ha motsvarande förkunskaper.

Konstutbildningen har god tillgång till lärare och resurser för omfattande individuell handledningstid. Våra välutrustade lokaler och ateljéer är öppna dygnet runt. För att ge dig möjlighet att ta del av olika sätt att arbeta har vi, förutom skolans egna lärare, varje år ett antal gästlärare inom olika områden. Alla lärare är erfarna pedagoger med högskoleutbildning och egen konstnärlig verksamhet.

En viktig del i utbildningen är våra årliga konstresor, som till stor del subventioneras av skolan. Dessa går till städer i Europa som erbjuder internationell konst av nutida och äldre konstnärer. Vi bjuder också in föreläsare från olika yrkesgrupper för att ge orientering och inspiration om yrken och arbetssätt inom exempelvis konst, design foto och illustration.

Genom att delta i och arrangera utställningar samt få möjlighet att bland annat göra olika typer av illustrationsuppdrag får du också prova att göra saker utanför skolan.

Grundläggande arbetsmaterial tillhandahåller skolan, men du får räkna med en viss egen materialkostnad. I Konsthuset finns en “butik” där du kan köpa arbetsmaterial till låga priser.

Ämnen:

De obligatoriska ämnen du läser är de som ingår i bildkunskap – det vill säga måleri, grafik och skulptur. Första året ingår alla tre teknikerna. I årskurs två har du möjlighet att välja. Övriga obligatoriska ämnen är kroki, konstorientering, teckning, färglära, digital bildbehandling och keramik. Under andra terminen i årskurs två ingår ett eget projektarbete.

 • Måleri –  materialkunskap, målartekniker, färglära, färgblandning, komposition
 • Färglära – teoretiska samt praktiska övningar i färglära.
 • Grafik – lära sig olika tekniker
 • Skulptur – forma och gjuta i olika material
 • Keramik – materialkunskap innefattande olika leror och bränntekniker, engober och glasyrer, blanda egna glasyrer
 • Teckning – perspektivlära, djupverkan, bildkomposition, ljus-skugga, volym, uttryck
 • Konstorientering – orientering i samtidskonsten och konsthistorien, konstnärernas villkor och samhällets kulturpolitik på olika platser och i olika tider.
 • Digital bild – grundläggande kunskaper i Photoshop
 • Design – introduktion i designprocessen
 • Kroki – snabba skisser och längre studier efter modell
 • Projektarbete – under en del av vårterminen arbetar årskurs 2 med ett individuellt projekt utformat i samråd med en eller flera lärare.

För mer beskrivande information läs Kursbeskrivningen.

Antagningskrav Konstlinjen

Vid antagningen bedöms din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Vi bedömer också dina möjligheter att tillgodogöra dig undervisningen, samt din inställning till och engagemang för att gå på Konstlinjen. För att vi ska kunna bedöma detta ingår förutom sedvanliga ansökningshandlingar även arbetsprover och antagningstest i ansökan.

Länk till ansökan.