Klassiskt


Kurstid: 24 aug−18 dec 2020 och 7 jan−3 juni 2021
Kurslängd: 38 veckor

Sista ansökningsdatum: 9 mars 2020
Antagningstest sker: 30-31 mars samt 1-2 april

Länk till ansökan.

Särskilda förkunskaper

Du ska kunna spela ett instrument eller sjunga. För att denna förmåga ska kunna bedömas kallas du till ett antagningsprov under en dag.

Om antagningsproven

Du kan välja mellan ett spel- eller sångprov, där du på ditt huvudinstrument ska vara beredd att spela/sjunga två självvalda stycken från två valfria tidsepoker – ett enkelt stycke a prima vista, och i förekommande fall ett obligatoriskt stycke. Det obligatoriska stycket till provet hittar du på https://www.lunnevad.se/obligatoriska-stycken-sokande-ht-19-2/

Läs mer om årets distansantagning här. https://www.lunnevad.se/distans-antagning/

Pianoackompanjemang erbjuds. Om du vill ha ackompanjemang, och inte tidigare skickat in kompnoter, måste du göra det senast den 13 mars. Märk noterna med namn och instrument.

Kompnoterna måste skickas in med vanlig post.

Mejlade kompnoter beaktas inte och slängs direkt.

För sökande till dirigering gäller särskilda villkor. Kontakta skolan!

Under dagen kommer du att få göra ett skriftligt prov med en gehörsdel och en teoridel.

I samband med antagningsprovet ingår ett samtal med lärare och nuvarande elever om linjens inriktning och ditt eget studiemål. Du får också information om skolan och om musiklinjen.

I mån av lediga platser kan antagning göras på vissa instrument även med kursstart från och med vårterminens början. Kontakta skolan!

Har du frågor eller vill boka besök på skolan?

Kontakta:

Leif Segerberg

Telefon: 013-23 49 02, 073-202 43 82

E-post: leif.segerberg@lunnevad.se