Klassisk musik


Kurstid: 26 aug−20 dec 2019 och 8 jan−3  juni 2020
Kurslängd: 38 veckor

Sista ansökningsdatum: 11 mars 2019
Antagningstest sker: 1 april, 2 april, 3 april och 4 april  2019. Besked om vilken dag du kallas till lämnas efter ansökningstidens utgång.

Länk till ansökan.

Särskilda förkunskaper

Du ska kunna spela ett instrument eller sjunga. För att denna förmåga ska kunna bedömas kallas du till ett antagningsprov under en dag.

Om antagningsproven

Du kan välja mellan ett spel- eller sångprov, där du på ditt huvudinstrument ska vara beredd att spela/sjunga två självvalda stycken från två valfria tidsepoker – ett enkelt stycke a prima vista, och i förekommande fall ett obligatoriskt stycke. Det obligatoriska stycket skickas ut i samband med kallelse till provet.

Pianoackompanjemang erbjuds. Skicka in noter till de självvalda styckena tillsammans med ansökan och märk dem med ditt namn och instrument.

För sökande till dirigering gäller särskilda villkor. Kontakta skolan!

Under dagen kommer du att få göra ett skriftligt prov med en gehörsdel och en teoridel.

I samband med antagningsprovet ingår ett samtal med lärare och nuvarande elever om linjens inriktning och ditt eget studiemål. Du får också information om skolan och om musiklinjen. Om du som biinstrument har ett orkesterinstrument eller piano och håller en god nivå, erbjuds du möjlighet att spela upp ett stycke. Biinstrument är dock inte obligatoriskt.

I mån av lediga platser kan antagning göras på vissa instrument även med kursstart från och med vårterminens början. Kontakta skolan!

Har du frågor eller vill boka besök på skolan?

Kontakta vår linjeledare:

Leif Segerberg

Telefon: 013-23 49 11, 073-202 43 82

E-post: leif.segerberg@lunnevad.se