Konstlinjen


Kurstid: 24 aug−18 dec 2020 och 7 jan−3 juni 2021
Kurslängd: 38 veckor

Sista ansökningsdatum: 23 april 2020
Antagningstest sker: 6 maj 2020

Länk till ansökan.

Särskilda förkunskaper

Vid antagningen bedöms din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Vi bedömer också dina möjligheter att tillgodogöra dig undervisningen, samt din inställning till och engagemang för att gå på Konstlinjen. För att vi ska kunna bedöma detta ingår arbetsprover och antagningstest i ansökan. Arbetsproverna skickas in samtidigt som du gör din ansökan. Antagningstestet gör du under en heldag här på skolan. Datum för detta hittar du här ovan. De olika delarna vägs sedan samman vid antagningen.

Arbetsprover

Dina arbetsprover kan vara teckningar, målningar, skisser, collage eller foton av tredimensionella arbeten. Du kan antingen fästa bilder och foton på högst tre kartongskivor (max 50×70 cm stora) och skicka till: Lunnevads folkhögskola, 590 48 Vikingstad, eller bifoga 8 – 10 arbetsprover som PDF-fil till: annika.sjoblom@lunnevad.se.

Ett av arbetsproverna ska vara:

  • en teckning eller målning av 1 mugg och 2 böcker på en stol

Lämna helst bilder där du själv iakttagit din omgivning eller komponerat bilden.

Antagningstest

Efter ansökningstidens utgång gör vi en första bedömning. Du som går vidare i den bedömningen blir inbjuden till antagningstest. Datum för detta hittar du här ovan.
Testet består dels av en teckningsuppgift – samma för alla – som du har en timma på dig att utföra, dels av ett samtal med lärare och nuvarande deltagare om linjens inriktning, ditt eget studiemål och dina möjligheter att följa undervisningen på Konstlinjen.

Under testdagen finns elever från utbildningen med för att svara på dina frågor och visa våra lokaler.

Arbetsprover skickas inte tillbaka, men kan hämtas i Konsthuset den dag antagningstestet äger rum på skolan eller vid ett senare tillfälle, dock senast den 25 maj.

Har du frågor eller vill boka besök på skolan?

Kontakta:

Annika Sjöblom

Telefon: 013-23 49 16, 0708-12 57 70

E-post: annika.sjoblom@lunnevad.se