Konstlab-distanskurs


Kurstid: 24 aug−18 dec 2020 och 7 jan−3 juni 2021
Kurslängd: 38 veckor

Sista ansökningsdatum: 23 april 2020
Ansökan: Digitalt via länk.

Särskilda förkunskaper

För dig som har tidigare utbildning eller erfarenheter och som behöver fördjupade och målinriktade kunskaper för att bli antagen till en konsthögskola. Utbildningen riktar sig också till konstnärer som behöver kompletterande och fördjupade kunskaper för att kunna utveckla sitt konstnärskap.

Antagning

Du skickar in din ansökan digitalt tillsammans med 6−10 arbetsprover och eventuellt hänvisning till egen hemsida. Vi vill också ha en text (max en A4-sida) med beskrivning av ditt konstnärskap och målet med utbildningen.
Kriterier som bedöms är: konstnärlig kvalité, förutsättningar hos den sökande att kunna tillgodogöra sig handledningen och utbildningen, förmåga till reflektion och att aktivt kunna delta i diskussioner inom gruppen.

Har du frågor eller vill boka besök på skolan?

Kontakta kursansvarig:

E-post: peter.skold@lunnevad.se

Eller områdesansvarig:

Telefon: 013-23 49 16, 0708-12 57 70