Årets projekt


Centralt för Projektåret är att varje deltagare, själv eller tillsammans med andra, driver ett eget projekt. Processen påbörjas redan på höstterminen för att under vårterminen leda till en färdig produkt av något slag. Läsåret 18/19 fick en begräsning i sina projekt och det var att på något sätt koppla det till stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Utmanande och spännande!

Årets projekt presenteras här

Möten på Stiglötsgatan Alice Emericsson, föreställning

Projektet jag driver är ett samarbete med Stiglötsgatans äldreboende i Skäggetorp. Där har jag haft några härliga fikastunder med ett gäng glada och entusiastiska pensionärer där vi har haft fina och värdefulla samtal om livet. I min föreställning ska jag med hjälp av mina dansare tolka och iscensätta deras livshistorier i en dansföreställning. Det kommer att bli en känslomässig, humoristisk och vacker resa som fångar livets alla olika aspekter.

Föreställningen visas tillsammans med föreställningen When the bough breaks den 6 april kl 19.00 Teater Bråddgatan 34, Hallarna i Norrköping samt den 23 april kl. 14.00 Agora – huset i Linköping

Information om föreställningen och biljetter finns på instagram @lunnevadshowcase

 

Vad är dans?  Sofie Aava- Olsson, film

Vad är dans? Rörelse till musik kanske? Kan det vara rörelse utan musik? Stillhet? Måste det vara en människa som dansar? Kan allt vara dans? Jag jobbar med en film där olika bilder presenteras som konceptet dans, för att utforska vad vi kan lägga benämningen på, utvidga perspektivet på konstformen, samt för mig att påstå att allt är dans.

Utrymningsplan Elin Nyström och Iiris Laaneoks, föreställning

Projektet Utrymningsplan är ett communitydans projekt i samarbete med kvinnor som bor och lever i bostadsområdet Skäggetorp. Resultatet av projektet är en föreställning i rörelse där vi tillsammans utforskar temat drömmar och våra möjligheter att expandera drömutrymmet.

Föreställningen visas den 25 april, kl. 10.00, 17.00 och 19.00 på Agora – huset

Begränsat antal platser max 20 st/föreställning, boka din plats på utrymningen@gmail.com https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/agora/

 

Choreo Toolbox  Sally Stiebel,

En artistic research om inspiration och koreografiska metoder, där jag under 30 dagar skapar en ny dans varje dag. Följ skapelserna på @choreotoolbox på Instagram, där koreografier, metoder och inspirationer läggs upp dagligen med start 13 mars. Du kan även vara med och själv skapa dans, och om du vill dela använd #choreotoolbox. Tillsammans skapar vi en offentlig verktygslåda med olika sätt för att skapa dans! Efter de 30 dagarna klipps mina dansvideor ihop till en dansfilm och här hoppas jag även att ni vill delta mer era filmer!

13 mars – 12 april: 30 dagars skapande på @choreotoolbox #choreotoolbox

https://www.instagram.com/choreotoolbox/

23 april – framåt: visas filmen på Skäggetorps bibliotek, Sally presenterar sitt projekt kl.18.30 tisdagen den 23/4 i anslutning till föreställningen ”When the bough breaks”.

 

When the bough breaks Hannah Levander Frylertz och Kerry Anne Karlsson

”our insanity is not that we see people who aren’t there. Its that we ignore the ones who are” – Andrea Gibson

When the bough breaks är en dansföreställning där vi utforskar människans relation till privilegie och hur det påverkar hur världen ser ut och hur den upplevs.

Hur mycket påverkar privilegium vårt dagliga liv? Vad är egentligen privilegie? är det olika saker för olika människor? varför är en sak privilegie för en person men inte för en annan?

Vi vill genom den här dansföreställningen belysa olika sorters bakgrunder och livsstilar samt utforska vad det egentligen är som skiljer oss åt men också vad det är som binder oss samman.

Vi samarbetar med Liljeholmens folkhögskola i Skäggetorp genom en film som visas i början på liveföreställningen. Filmen innehålla en ”privilege walk” samt intervjuer och berättelser från människor som bor i området där de delar med sig av åsikter och tankar om Skäggetorp och privilegie.

Föreställningen visas tillsammans med föreställningen Möten på Stiglötsgatan den 6 april kl 19.00 Teater Bråddgatan 34, Hallarna i Norrköping samt den 23 april kl. 19.00 Agora – huset i Linköping

Information om föreställningen och biljetter finns på instagram @lunnevadshowcase

 

Fikastund Nikita Orstam

 En dansföreställning som är inspirerad av äldres historia och min synvinkel. Med våra fikastunder tillsammans så har jag fått äran att höra deras livs historia och gjort det till en dans.

Föreställningen visas 14 mars kl. 14.00 på Stiglötsgatans äldreboende, Linköping.

OBS! Ej öppen för extern publik

 

Flocken Maria Svensson

Vem kan skapa dans? Vilka vägar finns det till koreografi? Och hur kan människor tillsammans framföra berättelser genom rörelser? Syftet med projekt Flocken är att utforska arbetsmetoder och övningar för att koreografera både individuellt och i grupp, främst riktat till communitydansprojekt. Målet är att utforma skapandekoncept som kommer kunna appliceras inom flera olika grupper som använder sig av dans som uttrycksmedel.

Projekt Flocken riktar särskilt ljuset på våra vardagsrörelser, gester från vårt dagliga liv som rymmer vår historia och berättar något om våra minnen – men kanske också något om vår identitet? Projektet kommer undersöka hur våra liv formar våra rörelser, och hur våra rörelser formar oss. Kan det i en grupp finnas gemensamma berättelser som går att uttrycka genom dans? Detta kan vara en ingång för människor att gestalta sina liv genom scenkonst och resultera i ökad möjlighet för fler att skapa dans.

I metoderna kommer det finnas öppning för anpassning efter målgrupp och sammanhang med utgångspunkten att deltagarna ska kunna dansa utifrån sin egna förutsättningar. I projektet kommer jag göra nedslag i två communityprojekt för att praktiskt testa koreografimetoder. Ur ett större perspektiv blir Flocken genom dessa samarbeten en del i att lyfta erfarenheter och berättelser från grupper som inte sedan tidigare är etablerade inom danskonsten. På så sätt vidgas bilden av vad dans kan innebära och vems historier den kan skildra.

Projektet redovisas skriftligt samt som en del av föreställningen Utrymningsplan som visas den 25 april, kl. 10.00, 17.00 och 19.00 på Agora – huset i Linköping, Begränsat antal platser max 20 st/föreställning https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/agora/