Lärare


Erik Ferm

Jag är enhetschef för Allmän kurs och Lunnevads IT-samordnare, på Allmän kurs undervisar jag även i matematik. Jag tog min lärarexamen i matematik och religion från Linköpings universitet 2009 och har innan jag började på Lunnevads folkhögskola undervisat på högstadiet,…

Jonas Gullman

Jag undervisar i inriktningen Rock och pop samt matematik. Jag tog min lärarexamen på Musikhögskolan i Örebro och jobbade innan Lunnevad som lärare på estetiska programmet. På fritiden frilansar jag som basist i diverse sammanhang.

Sofia Cedvén

Jag har jobbat på Lunnevads folkhögskola sedan 2003 och hör till “antikviteterna” på Allmän kurs. I nuläget undervisar jag i religionskunskap, film och filosofi. Fem av mina studieår har jag ägnat åt religionsvetenskap, som blivit en stor passion för mig….

Camilla Dahlberg

Jag undervisar i svenska, film och religion. Det är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat och de finns med mig även på fritiden. Jag tillbringade många njutbara år på universitetet då jag studerade litteratur, svenska, tyska och religion. Till…

Malin Johansson

Efter flera års universitetsstudier i svenska språket, litteraturhistoria, svenska som andraspråk och historia valde jag att vidareutbilda mig till gymnasielärare. Jag har arbetat som gymnasielärare sedan 2009 med inriktning på Waldorfpedagogik och estetisk profil. Efter cirka sju år på gymnasiet…

Anna Victorsson

Jag har jobbat som lärare i snart 10 år och undervisar i engelska och samhällskunskap. Min lärarexamen tog jag vid Växjö universitet där jag pluggade i 5 år. Under åren som gått har jag läst några kurser som jag tycker…