Allmän kurs med inriktningar


På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med några timmar/vecka på schemalagd tid. Mer information om inriktningarna hittar du nedan.

I det allmänteoretiska blocket ingår följande ämnen:

  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Historia
  • Svenska
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Psykologi

Undervisningen bedrivs i ​olika nivåer och du läser ​olika länge beroende på förkunskaper och studiemål. Dina studier sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN:s) krav för heltidsstudier.

För mer beskrivande information läs Kursbeskrivningen.

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.

Inriktningar

Bild

Detta är en inriktning för dig som vill utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik och konstorientering. Vi gör studiebesök på gallerier och museer. Du får även öva dig i att hänga en utställning.

Rock − pop

Det här alternativet är för dig som vill fördjupa dina musikaliska kunskaper inom rock- och popmusik. Du utvecklas på ditt instrument både genom träning i grupp och med individuella instrument- eller sånglektioner. Vi lär dig hur man jobbar effektivt med sitt band i replokalsmiljö, grundläggande musikteori samt rock- och pophistoria. I inriktningen ingår också uppspelning inför publik, med möjlighet att öva på scenframträdande och även få en inblick i praktiska detaljer kring att anordna en konsert.

Film

Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av filmvetenskap och filmanalys. I kursen ingår att diskutera, titta på och analysera film ur olika perspektiv och i olika genrer. Under läsåret kommer du även att få göra filminriktade studiebesök och möta gästföreläsare med specialkunskaper inom ämnet film.