Inriktningar


Bild

Detta är en inriktning för dig som vill utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik och konstorientering. Vi gör studiebesök på gallerier och museer. Du får även öva dig i att hänga en utställning.

Livskunskap

Om du är intresserad av människan, mänskliga processer och möten är det här en inriktning som kan passa dig. “Att vara människa” är ett tema som genomsyrar undervisningen. Vi arbetar utifrån estetiska, kulturella och psykologiska perspektiv, både praktiskt och teoretiskt. Exempel på vad vi tidigare har arbetat med är: måleri, matlagning, friskvård, friluftsliv, besök på utställningar samt psykologi, relationer och omvärlden i olika övningar och diskussioner.

Rock − pop

Det här alternativet är för dig som vill fördjupa dina musikaliska kunskaper inom rock- och popmusik. Du utvecklas på ditt instrument både genom träning i grupp och med individuella instrument- eller sånglektioner. Vi lär dig hur man jobbar effektivt med sitt band i replokalsmiljö, grundläggande musikteori samt rock- och pophistoria. Under läsåret ges du möjlighet att prova på inspelning, både som ljudtekniker och musiker. I inriktningen ingår också uppspelning inför publik, med möjlighet att öva på scenframträdande och även få en inblick i praktiska detaljer kring att anordna en konsert.

Film

Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av filmvetenskap och filmanalys. I kursen ingår att diskutera, titta på och analysera film ur olika perspektiv och i olika genrer. Under läsåret kommer du även att få göra filminriktade studiebesök och möta gästföreläsare med specialkunskaper inom ämnet film. Under våren anordnar vi tillsammans en filmfestival på skolan.

Distansutbildning

Under läsåret 2018-2019 erbjuder vi även allmän kurs på distans. Det är en deltidsutbildning och den riktar sig i första hand till dig med social fobi eller medicinsk funktionsnedsättning, som av olika anledningar har svårt att delta i vanlig undervisning. Kursen inkluderar tre närträffar på skolan. Resten av kursen ges helt på distans. Tempo och omfång anpassas efter den studerandes behov och önskemål. Under höstterminen 2018 har du möjlighet att studera följande ämnen; matematik, samhällskunskap, engelska, naturkunskap, svenska, historia och religion. I något ämne kan du bli tvungen att inhandla kursbok själv.

Val av och information om plattform, datum för närträffar och kursbok ges i dialog med den studerande i samband med antagning.