Fråga en deltagare på allmän kurs


Ingen vet bättre än våra deltagare hur det är att studera på Lunnevad. Har du frågor du skulle vilja ställa till någon av dem så få du gärna höra av dig till:

Julia Remnerud

Julia.remnerud@edu.lunnevad.se

 

Alma Svahn

Alma.svahn@edu.lunnevad.se