Allmän kurs Lunnevads Folkhögskola

Allmän kurs


Om Allmän kurs

Den här utbildningen är ett alternativ till Komvux. På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen 80 % av veckans timmar. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med cirka 20 % av schemalagd tid. Mer information om inriktningarna hittar du i menyn till vänster.
I det allmänteoretiska blocket ingår följande ämnen:

 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Svenska
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Psykologi
 • Filosofi

Undervisningen bedrivs i tre nivåer och du läser ett, två eller tre år beroende på förkunskaper och studiemål. Dina studier sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN:s) krav för heltidsstudier.

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i elevernas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och kursplanerna tar vi själva fram, med hänsyn till elevernas önskemål och behov. Det egna kunskapssökandet och det lustfyllda lärandet har en central plats. Reflektion och diskussion ges stort utrymme.

Linjens mål är…

 • Att ge kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla och behörighet till gymnasium eller yrkeshögskola/högskola.
 • Att ge ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Stöd vid funktionsnedsättning

För elever med läs- och skrivsvårigheter samt neuropsykiatriska funktionshinder har vi specialpedagogiska resurser som stöttar i undervisningen.

Vill du veta mer?

All praktisk information kring antagningen, inklusive viktiga datum, hittar du under avsnittet Ansökan & antagning/Allmän kurs på startsidan eller via snabblänken här.

Länk till ansökan

Om du vill du veta mer, och kanske även boka tid för ett besök på skolan, är du välkommen att kontakta vår linjeledare:

Sofia Cedvén

Telefon: 0705-12 37 25
E-post: sofia.cedven@lunnevad.se