Allmän kurs Lunnevads Folkhögskola

Allmän kurs


Allmän kurs

Om Allmän kurs

Saknar du behörighet för högre studier?

Söker du ett alternativ till Komvux?

Vill du studera i en skolmiljö som stimulerar till eget kunskapssökande och ger stort utrymme för diskussion och reflektion?

Vi på den allmänna kursen kan erbjuda dig detta!

Vi har sedan många år tillbaka erbjudit allmän kurs med olika spännande inriktningar av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär.

Linjens mål är…

* Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare.

* Att ge sådan bildning och utbildning som kan tjäna som bas för fortsatta studier.

*Att åt den som uppfyller kraven ge grundläggande behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå..

Vill du veta mer?

All praktisk information kring antagningen, inklusive viktiga datum, hittar du under avsnittet Ansökan & antagning/Allmän kurs på startsidan eller via snabblänken här.

Länk till ansökan

Om du vill du veta mer, och kanske även boka tid för ett besök på skolan, är du välkommen att kontakta linjeledare:

Erik Ferm

Telefon: 072-2252785
E-post: erik.ferm@lunnevad.se