Tillgänglighet för lunnevad.se

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lunnevad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lunnevad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det förekommer på något eller några stället på webbplatsen referens till ”läs mer här” som kan försvåra för användare med kognitiv nedsättning att tolka innehållet korrekt.
  • Navigering under rubriken För Deltagare har medvetet getts en annat upplägg, vilket kan påverka tillgängligheten för vissa användare.
  • Det förekommer i vissa formulär innehåll som endast presenteras med röd text och röd bakgrund undan komplettering med symboler. Det kan orsaka att användare med nedsatt färgseende inte snabbt kan uppfatta fel.
  • Några bilder och videoklipp på webbplatsen kan sakna ALT-text, vilket försvårar för användare utan syn med skärmläsare att förstå innehållet på en bild
  • På videoklipp (från youtube, det finns inga inlänkade) saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll. syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • I vissa kombinationer av textförstoring på rubriker och ökat radavstånd är texten svår att läsa. Det gäller även endast förstoring av rubriker.
  • Linjen runt objekt försvinner på vissa element vid tangentbordsnavigation.
  • Det förekommer i vissa formulär hänvisning till texten ”nedan” och det är en hänvisning som en del användare inte kan tolka

Tekniska hjälpmedel

 • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 29 Juli 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.

Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet

Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2020.