Studiestöd - CSN

Studiestöd - CSN

Hänvisning
När det gäller frågor som handlar om studiestöd och hur du på lämpligaste sätt finansierar dina studier ska du vända dig till Centrala Studiestödsnämnden

CSN Kundcenter har telefon 0771-27 60 00
Telefontid måndag - fredag kl 08.00-16.30

Ansökan inackorderingstillägg

Födda 1997 eller senare kan söka inackorderingstillägg för läsåret 2016/2017

Senast den 30 juni 2017 ska ansökan vara CSN tillhanda. Intyg från hyresvärd som skall bifogas ansökan får man som boende på folkhögskolan i samband med inflyttning på internatet vid kursstart.