Studeranderätt

 

Lunnevads folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer. Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättslig Råd (FSR) och få sitt ärende prövat. Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

 Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder
• Sekretess- och arkivregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Lunnevads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Klicka dig vidare på respektive rubrik:

Ansökan och antagning
Avgifter och kostnader
Drogpolicy
Försäkringar
Hyresregler
Intyg, behörighet, studieomdöme
Mål med skolans kurser
Om en kurs upphör/ställs in
Ordningsregler & disciplinära åtgärder
Sekretess- & arkivregler
Statens syfte med folkbildningen
Studerandeinflytande
Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning