Anna Bohm


Områdesansvarig för klassisk inriktning

Jag är områdesansvarig för klassisk inriktning på Lunnevads musiklinje och är utbildad instrumental- och ensemblelärare, musikterapeut och orkestermusiker vid Ingesunds Musikhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter utbildningarna har jag arbetat som musiker, musikterapeut, instrumentallärare och lärarutbildare i musik. Här på Lunnevad får jag en unik möjlighet att använda allt detta i en härlig blandning.

Tilläggas kan även att jag har en särskild förkärlek för barock och specialpedagogik. Att dagligen möta och musicera tillsammans med elever och kollegor är både kreativt, inspirerande och utvecklande – helt enkelt ett av dom bästa jobben man kan ha.

Kontakt

anna.bohm@lunnevad.se
070-559 43 58