Skolområde

Skolmrådet här på Lunnevads folkhögskola är stort med många härliga gräsytor och med många olika byggnader.
På den här kartan kan du se i vilka byggnader till exempel de olika utbildningarna och internatet (elevhem) finns.

Skolomr rev16