Ordningsregler vid Lunnevads folkhögskola

Ordningsregler vid Lunnevads folkhögskola

På Lunnevad verkar vi för en bra arbetsmiljö för elever och personal och för ett trivsamt och tryggt boende för våra internatelever. Detta innebär att de lagar som finns i samhället också finns på skolan. Skolan har också några egna ordningsregler (nedan) som gäller för samtliga elever. I och med att du tackar ja till en plats på någon av våra utbildningar förbinder du dig att följa dessa regler. Om du av någon anledning väljer att inte göra det, så kan det innebära att du mister din utbildningsplats och internatboende (om aktuellt). Det är viktigt att du förstår vad skolans ordningsregler innebär.

Läs hela dokumentet Ordningsregler vid Lunnevads folkhögskola här.