Lunnevads folkhögskola

Om skolan

Snabbfakta
Lunnevads folkhögskola startade 1868 och är en av landets allra äldsta folkhögskolor. Det är också en av de största internatskolorna med plats för 100 elever i enkelrum. Skolan ligger på landet mellan Linköping och Mjölby, i en underbart vacker miljö. Skolan ägs och drivs av Region Östergötland vilket innebär att den är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Skapande verksamhet har under lång tid haft en viktig plats i skolans verksamhet. Vi är övertygade om att estetiska ämnen har stor betydelse för en människas utveckling. Ca 200 elever studerar på skolans fyra linjer: allmän kurs, danslinje, konstskola och musiklinjen med dess tre inriktningar folkmusik, jazz och klassisk. Undervisningen på Lunnevad är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri och CSN-berättigad. Däremot betalar alla elever en förbrukningsavgift på 65 kr/vecka för gemensamma kostnader. Läs mer under ”Elevinfo”.

Det är annorlunda
Att gå på Lunnevads folkhögskola är annorlunda, oavsett varifrån du kommer eller vart du är på väg. För några blir tiden här en språngbräda mot något helt nytt och oprövat, för andra ytterligare ett steg i en målmedveten satsning. Vi som arbetar på Lunnevad vill ge dig en fantastiskt bra utbildning. Vi tror att du blir inspirerad av både oss och dina studiekamrater att utveckla dina talanger och kanske hitta nya som du inte ens visste att du hade. Många av våra tidigare elever säger att tiden på Lunnevad varit den bästa i deras liv.

Folkhögskolans kännetecken
Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Utöver verksamheten på den egna linjen möts skolans alla elever vid olika gemensamma aktiviteter.

Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
- Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
- Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Viljan att våga och lusten att lära
Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Det både hörs och känns när man närmar sig skolan. Den svaga doften av färg och linolja från målningarna i bildhusets ateljé. En lekande melodislinga på tvärflöjt, en gungande gitarr från ett öppet fönster.
De allmänna kurserna är basen i vår verksamhet medan musiklinjen, konstlinjen samt danslinjen ger skolan dess prägel.

Vi hoppas att du kommer hit med öppna sinnen och lust att ta emot nya intryck. Att gå på folkhögskola handlar inte bara om att studera, utan också om att utveckla sin personlighet och inneboende förmåga att vilja och våga, att skapa, känna och uppleva. Vill du jobba lite extra hårt står lektionssalar, övningsrum och ateljéer till ditt förfogande i stort sett dygnet runt.

Vi strävar efter att vara ett kulturellt centrum
Vi strävar efter att vara ett kulturellt centrum i regionen och samverkar med bildningsorganisationer, kulturinstitutioner, musik-, dans- och konstföreningar m fl. Våra elever och lärare medverkar i och anordnar konserter, föreställningar, föreläsningar, utställningar både på skolan och runt om i regionen och i landet.

Så vackert
När du kommer till Lunnevad, i utkanten av det lilla samhället Sjögestad,  nära Linköping och Mjölby, kommer du också till det östgötska kulturlandskapet där det är som vackrast, just i gränstrakten mellan skog och slättland.

Miljömedveten skola
Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, och vi lägger ner mycket tid och arbete på att tänka framåt. Skolans kökspersonal gör en viktig insats genom att så långt som möjligt servera miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat. Vi källsorterar, väger matsvinn och tänker på hur vi använder papper och belysning.