Folkmusikkonsert

.

Halva musiklinjen på scen i dagrummet

Trots att läsåret lider mot sitt slut fortsätter konserterna på musiklinjen. Folkmusikinriktningen hade sin slutkonsert i förra veckan, där de tillsammans med inbjudna gäster summerade terminen. Förutom eleverna från folkmusikinriktningen medverkade alla de elever från andra inriktningar som valt folkmusikensemble som tillvalsämne. Resultatet blev en maratonkonsert på mer än en och en halv timme i ett fullsatt dagrum. En strålande avslutning på folkmusikåret!