Musiklinjens examenskonserter

.

Tolv elever avslutade sina två år på scenen

Efter två års studier på musiklinjen var det under förra veckan dags för tolv elever att kliva upp på scen för sina examenskonserter. Två folkmusiker, fem klassiska musiker och fem jazzmusiker bjöd under tre kvällar på musik som de själva valt, musik som representerar den utveckling som de själva upplevt under två år.

Konserterna blev inte bara speciella på grund av att det är elevernas egna konserter utan också för att det för många är det sista tillfället att stå på en av skolans scener, något eleverna gjort många gånger under de två år de gått på skolan. Ett stort grattis och lycka till till samtliga examenselever!