Vi har temavecka på Konstlinjen...

.

Under en vecka arbetar vi koncentrerat med silkscreen, fotopolymer, animation, keramik och design

 

a2I animationsgruppen jobbade vi med Ipad. Med tekniker som cutout, måleri, teckning och sand berättar vi en historia. Vi tittade oxå på animerade filmer och pratade om berättartekniker.a1a3Designgruppen arbetar med hela skaparprocessen från ide till färdig produkt. Vi gjorde ljusstakar av loppisfynd vilka skulle inspireras av en tänkt samtalspartner. Vi gjorde oxå kannor i kartong.d1d2d3dI silkscreen och fotopolymer har vi både använt oss av fotografier och teckningar, här börjar processen ibland med fotoshopsi3si2g1g2g3g4Keramikgruppen drejade och byggde på höjden, gjorde olika fat och la på engob....k1k3k44k4Redovisning....red2