GRATTIS! Danslinjen firar 15 år!!!

HURRA, HURRA, HURRA!  Grattis till Danslinjen som detta läsår fyller 15 år! Detta firas imorgon, lördag, den 7 oktober med en föreställning på Dansens hus i Linköping, kl. 15.00. Den är öppen för allmänheten och är gratis!

 

Hur började det hela då?

Det vet  linjeledare, Åse Wallberg. - Våren 2001 var jag på väg att flytta från Kiruna till Linköping av familjeskäl. Jag hade då redan startat en danslinje på Malmfältens   folkhögskola och ville gärna få fortsätta undervisa inom den skolformen. En av mina danselever tipsade mig då om Lunnevads   folkhögskola där han hade gått en skrivarkurs. Han berättade om skolans estetiska inriktning med konst och musik, och tänkte att dans   skulle passa bra in på den skolan. Jag mailade till skolans dåvarande rektor, Anders Ekstrand, med ett färdigt förslag på danslinjens   utformning, budgetkalkyl samt en text som visade på behovet av en ettårig danslinje som ett steg mellan dansgymnasium och   högskola/yrkesutbildning. I början av 2000-talet hade antalet gymnasieskolor med dansinriktning ökat och kvalitén, i många fall, minskat.   Det fanns, då, bara en folkhögskolelinje med dans på den nivån i Sverige och väldigt få ettåriga betallinjer som något år senare poppade   upp i bl.a. Stockholm.

 Läsåret 2001-2002 arbetade jag på Kulturskolan i Linköping och hade en mindre tjänst på Lunnevad för att planera, marknadsföra och   förbereda uppstartandet av Lunnevads danslinje.

 Vad var målet och har det förändrats under åren?

- Idén var att eleverna efter ett år på Lunnevads danslinje skulle känna att de har fått en bredare och djupare kunskap om dans som   konstform och att de skulle kunna använda sin kunskap självständigt. I detta ligger fortfarande varje dags pedagogiska utmaningar: hur ska vi få eleven att SJÄLV förstå och använda sig av olika principer så att eleven arbetar på ett medvetet, självständigt sätt grundat i den egna kunskapen?

Jag ville att vi skulle satsa på bredd och inte på att direkt smalna av till bara en teknik. Både för att låta eleverna ge fler tekniker en ärlig chans innan de bestämmer sig för att satsa på en teknik/inriktning, men också för att de olika teknikerna utvecklar varandra och att varje elevs rörelsemönster blir utmanat och breddat av att möta de tekniker där de inte känner sig mest bekväma. Detta är fortfarande vår profil – Bredden!

Det jag tycker har förändrats med åren är hur vi mer och mer arbetar med dansens plats i samhället. Vi har bland annat lagt till kursen: ”dansteori och omvärldsorientering” eftersom den känns nödvändig i dagens kulturliv. Vilken plats har dansen i samhället? Vilken plats har jag i dansen? Hur fungerar det? Varför? Att tränas till att ifrågasätta, diskutera, argumentera kring dans. I våra skolföreställningar har vi också mer och mer lyft och fördjupat oss i, allmänna och specifika viktiga samhällsfrågor.

Vi har även öppnat upp oss mer mot att vara en större del av dansens utveckling i Östergötland genom att vi öppnar upp våra danslektioner för professionella dansare i länet och aktivt arbetar som resurser för fortbildning och utbildning och workshops.

Vi har även fler samarbeten med andra aktörer så som våra internationella samarbetspartners Västra Nylands folkhögskola i Finland och Institute of the Arts Barcelona i Spanien. Det internationella perspektivet har blivit mer och mer viktigt med åren, och våra studieresor och utbyten gör att klivet ut i världen känns mycket lättare att ta för våra studerande.

Vad gör Danslinjen för avtryck i danssverige?

- Många av våra tidigare elever är numera dansare, danspedagoger eller musikalartister i olika delar av Sverige och världen. Vissa har egna danskompanier och vi träffar dem på utbudsdagar och föreställningar. Andra har startat egna dansskolor eller är anställda på någon skola för att undervisa barn, ungdomar eller vuxna. Vi möter dem då och då. Självständiga och tänkande individer med en massa kunskap om dans som de ofta kommer tillbaka och förmedlar till oss lärare och våra nya elever då vi bokar in dem för någon workshop eller gästlärarvecka. Jag känner igen mycket av det vi lagt grunden till i det de gör idag. De kanske skulle ha gjort det ändå, men kanske inte på precis samma sätt? Alla dessa erfarenheter vi får under ett liv. Det känns fint att Lunnevad är en av de erfarenheter som Danssverige bär med sig.