Allmän kurs bild har utställning utanför aulan..

.

Vi visar bilder från Lunnevad..

akbild

Välkomna !