Linjens mål

Linjens mål

  • Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare.
  • Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig i musik.
  • Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom musiksektorn.
  • Att ge sådan utbildning som kan tjäna som förberedelse för högre musikstudier/musikhögskola.