Likabehandlingsarbete

Att alla som studerar på musiklinjen ska behandlas lika och ha samma möjligheter är en av stöttepelarna i musiklinjens verksamhet. Vårt likabehandlingsarbete inkluderar både workshops och föreläsare som Lotta Björkman, Gudrun Schyman, Sara Haraldsson, Max Thornberg och Lisa Grotherus för att nämna några. Både elever och lärare deltar i arbetet och utöver detta arbetar lärarlaget kontinuerligt med kurser och litteratur inom ämnet. Lärare och elever har även gemensamt bestämt att det varje år ska utses en genusgrupp på linjen som regelbundet träffar linjeledare och profilansvariga. Under dessa träffar beslutas det bland annat om ett antal områden som prioriteras under varje termin.

Detta arbete som vi tillsammans påbörjat hålls levande och utvecklas kontinuerligt, och är något vi prioriterar på Lunnevads Musiklinje. Välkommen till musiklinjen där alla har samma möjligheter!