Lärare

Lärare

Detta är de fast anställda lärarna som undervisar på musiklinjen.

För att se vilka lärare som arbetar på musiklinjen, se respektive inriktning: Klassisk  Folkmusik  Jazz

leif helLeif Segerberg - Leif är musiklinjens linjeledare samt ansvarig för jazzinriktningen. Improvisations- och ensemblelärare. Undervisar i saxofon, jazzensemble, jazzhistoria och är ledare för musiklinjens storband. Leif är också frilansande musiker.

För att komma i kontakt med Leif, klicka på bilden.

 

 

 

 

 

 

  


 


Anna.BohmAnna Englund Bohm: Anna är ansvarig för den klassiska inriktningen samt undervisar på klassiska linjen i tvärflöjt, kammarmusik, orkester, musik och samhälle, masterclass och bipiano, med särskilt intresse för blås, barock och ergonomi. Flöjtpedagog, musikterapeut och frilansande orkester- och kammarmusiker, flitigt anlitad såväl inom som utanför länets gränser.

 För att komma i kontakt med Anna, klicka på bilden.

 

 

 

 

 

 

 
 


 

P Eckerbom helPer Eckerbom - Per ansvarar för folkmusikinriktningen. Folkmusiker med fiol som huvudinstrument. Har studerat vid musikhögskolan Ingesund där han tog examen 2004. När han inte undervisar frilansar Per som musiker. Både som solist och som medlem i olika grupper som t. ex. "Per Eckerbom Band". Per har även varit ledare för ungdomsprojektet "Östgöta Folk" och är en ofta anlitad ledare för olika folkmusikkurser i länet.

För att komma i kontakt med Per, klicka på bilden.

 

 

 

 

 

 
 


 

christina larssonChristina Larsson - Förutom sång undervisar Christina i, Musik och samhälle samt på piano. Hon är sångpedagog och frilansande konsertsångerska.

För att komma i kontakt med Christina, klicka på bilden.

Under läsåret 2017/2018 är Christina tjänstledig.

 

 

 

 

 

 


 

anders ekmanAnders Ekman - Anders undervisar i Musikaliskt hantverk, Komposition, Laptop-ensemble och Musik och samhälle. Han är vid sidan om arbetet på Lunnevad verksam som frilansande arrangör och kompositör av musik i olika genrer.

För att komma i kontakt med Anders, klicka på bilden.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

magnus shelfigur Magnus Svedberg - Magnus undervisar på trombone och trumpet, samt i jazzimprovisation och jazzensemble. Han är en aktiv frilansande musiker som flitigt anlitas som studio- och sessionsmusiker. Spelar i teater- och showsammanhang. Har en gedigen erfarenhet av att spela i storband och radiojazzgrupper.

För att komma i kontakt med Magnus, klicka på bilden.

 

 

 

 

 

 

 

  

mats hel

 

Mats Strand - Mats är huvudlärare för stråkmusikerna och undervisar på violin, viola och orkester. Violinpedagog och frilansande musiker, alternerande konsertmästare i Linköpings symfoniorkester.

För att komma i kontakt med Mats, klicka på bilden.