Kurser

Kurser - Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Den allmänna kursen är basen i vår verksamhet, medan musiklinjen, konstlinjen samt danslinjen ger skolan dess prägel.

Skapande verksamhet har under lång tid haft en viktig plats i vår verksamhet - år 2008 firade musiklinjen 50 år och skolan 140 år.

Till vänster kan du klicka dig fram till den utbildning du är intresserad av.