Kursbeskrivning Dans – projektår

Till Utbildningen

Innehåll

Precis som på Danslinjen-dans har du daglig dansträning − även här i en bredd av stilar; balett, modern och nutida dans, jazzdans samt street.

Projekt

Hela läsåret präglas av arbetet med ditt projekt. Schemalagd tid med och utan lärare finns under hela året för att driva projektet. Projekten kan genomföras enskilt, i grupp eller med hela klassen. Förutsättningarna för projekten kommer se olika ut per läsår men på något sätt ska de vara kopplade till civilsamhället. Det kan vara som som ett rent community dance-projekt men det är inte nödvändigt. I projektet har du nära kontakt med, och handledning av lärare under hela processen.

Communitydans

En viktig aspekt av utbildningen är dess samhällsengagemang. Hur möter vi och bemöter vi andra människor i vår praktik? Vilken roll har vi som ledare/koreograf/pedagog? Vi utgår ifrån folkbildningens syn på den aktiva deltagaren och demokratiska arbetssätt. Utbildningens projekt är förankrade i samhället, vissa av dem genom så kallad communitydans.

Communitydans blir allt vanligare i Sverige. Dansinstitutioner som exempelvis Skånes Dansteater har i flera år drivit projekt av den här typen i Malmö. I Stockholms stad driver man projektet KoKo-kommunkoreograf, där danskonstnärer gör dansen till en del av samhället. Communitydans kan se ut på många olika sätt men det centrala för arrangemangen är att de utgår ifrån en plats, dess invånare och deras berättelse.

Praktik

Under höstterminen genomförs en veckas praktik som du som deltagare, med handledning, själv ordnar. Praktiken kan utföras hos en koreograf, pedagog, producent, på en teater, skola eller dylikt.

Särskilda förkunskaper

Du som söker till Danslinjen-projektår bör ha god dansvana i en eller flera danstekniker: balett, modernt, jazz och street. Du får också gärna ha erfarenhet av eget skapande i dans och/eller av att undervisa i dans. Vi söker deltagare som har engagemang, drivkraft och god samarbetsförmåga. Vi lägger därför särskilt stor vikt vid det personliga brevet där du kan motivera varför just du vill gå den här utbildningen och vad du skulle kunna tillföra. Vi strävar efter att sätta samman en pedagogiskt väl fungerande grupp.

Ämnen:

  • Alternativträning, exempelvis yoga, floorbarre, somatisk träning
  • Dansimprovisation
  • Danskomposition
  • Dansmetodik och pedagogik
  • Dansteknik; balett, jazz, modern och nutida dans, street
  • Dansteori och omvärldsorientering
  • Fysträning, exempelvis löpning, boxning, tabata
  • Projekt och entreprenörskap
  • Projekttid
Till Utbildningen