Vaktmästeri & IT


Åke Norrgård

Jag är arbetsledare för vaktmästarna samt ansvarig för IT-support för både elever och personal. I uppdraget ingår bl a att ansvara för och organisera det dagliga tillsyn- och underhållsarbetet på skolans fastigheter. Är också anläggningsskötare för larm- och brandsystem och…

Arles Perle

Med min bakgrund från många olika branscher ingår jag i det härliga gänget på vaktmästeriet. Mina främsta uppgifter är ,att hjälpa till med all slags reparationer och underhåll av fastigheter här på Lunnevad från tak till golv. Hjälper även gärna…

Richard Karlsson

Jag arbetar som IT-support här på skolan. Ger användarsupport för både elever och personal. På fritiden blir det en hel del löpning, cykling och styrketräning. Om jag inte tränar ägnar jag min fria tid åt att designa och bygga 3D…