Rektor


Jan Druidh Tf Rektor

Förutom att som administrativ chef leda, samordna och utveckla den administrativa verksamheten på Lunnevad ingår det i mina uppgifter att vara ett aktivt bollplank för övriga chefer på Lunnevad. Jag ansvarar också för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö. Det…