Ledningsgrupp


Sven Giljam

Lena Sahrblom

Som rektor har jag ett övergripande ansvar för verksamheten på Lunnevad. Det kan handla om att sätta nya mål för skolan och planera upp verksamhetsåret utifrån den budget vi har. Ha kontakterna till vår huvudman, Region Östergötland eller de vi…

Jan Druidh

Enhetschef Fastighet, Service och Miljö.    

Erik Ferm

Jag är enhetschef för Allmän kurs och Lunnevads IT-samordnare, på Allmän kurs undervisar jag även i matematik. Jag tog min lärarexamen i matematik och religion från Linköpings universitet 2009 och har innan jag började på Lunnevads folkhögskola undervisat på högstadiet,…

Leif Segerberg

Jag är enhetschef för Danslinjen, Konstlinjen och Musiklinjen, blev 1984 den första utbildade jazzpedagogen i Östergötland. Efter examen från Ingesunds musikhögskola i/e afro 1984, arbetade jag några år på Mjölby kulturskola och Motala musikpedagogiska linje. Sedan 1989 är jag fast…