Ledningsgrupp


Lena Sahrblom

Som rektor har jag ett övergripande ansvar för verksamheten på Lunnevad. Det kan handla om att sätta nya mål för skolan och planera upp verksamhetsåret utifrån den budget vi har. Ha kontakterna till vår huvudman, Region Östergötland eller de vi…

Jan Druidh

Förutom att som administrativ chef leda, samordna och utveckla den administrativa verksamheten på Lunnevad ingår det i mina uppgifter att vara ett aktivt bollplank för övriga chefer på Lunnevad. Jag ansvarar också för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö. Det…

Annika Sjöblom

Annika är linjeledare på Konstlinjen. Hon är bildlärare, utbildad på Konstfack och undervisar i teckning. Vid sidan av lärarjobbet är hon också verksam som tecknare.

Leif Segerberg

Jag är linjeledare för Musiklinjen och Danslinjen och blev 1984 den första utbildade jazzpedagogen i Östergötland. Efter examen från Ingesunds musikhögskola i/e afro 1984, arbetade jag några år på Mjölby kulturskola och Motala musikpedagogiska linje. Sedan 1989 är jag fast…